Сайти

обласних

прокуратур

 
30.10.2019

Визначено дату тестування на загальні здібності та навички в рамках атестації прокурорів Генеральної прокуратури України

Згідно із затвердженим Генеральним прокурором Порядком проходження прокурорами атестації, на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», 6 – 8 листопада 2019 року відбудеться анонімне тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки. Тестування буде проводитись шляхом оцінки інтелектуальних здібностей, а саме вербального та абстрактно-логічного інтелекту.

Прокурори Генеральної прокуратури України, які успішно склали іспит у формі анонімного тестування на виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону і відповідності здійснювати повноваження прокурора пройдуть тестування на загальні здібності та навички, згідно з графіком. Таке тестування побудоване на завданнях різного типу, рівня складності та оснащене адаптивним механізмом вибору системою запитань прокурору.

Кожен учасник оцінюється за допомогою двох окремих блоків тестування: абстрактно-логічного та вербального. Усього іспит складатиметься з 60 питань (кожен блок включає 30 запитань), що обираються системою у довільному порядку за допомогою адаптивного механізму.

Такий механізм передбачає вибір системою кожного наступного питання із урахуванням індексу складності попереднього. Таким чином, при наданні правильної відповіді на запитання, наступне буде запропоноване із підвищеним рівнем складності. Це забезпечує більш точне вимірювання здібностей кожного респондента.

Після закінчення відведеного часу, тест автоматично завершується і проводиться автоматичний підрахунок результатів. Результати кожного блоку підраховуються за допомогою стандартизованих балів за шкалою від 55 до 145 балів. Кількість балів для складання іспиту на загальні здібності та навички – середній арифметичний бал за результатами обох блоків. Тобто, підсумковий результат становить суму балів за обидва блоки, поділену навпіл.

Тестування буде відбуватись на комп’ютерах, які не підключені до мережі Інтернет. Робочі місця для тестування будуть обиратися самостійно прокурорами, які проходять тестування.

Тест в 2017 році був науково адаптований для представників різних професій, зокрема, юристів. Вибірка представників юридичної професії, які склали цей текст, складає близько 6 000 осіб: його зокрема проходили судді в рамках кваліфікаційного оцінювання та кандидати на заміщення посад суддів Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Зразок тестових питань та правила складання іспиту згідно з Порядком проходження прокурорами атестації буде опубліковано на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше, ніж за сім календарних днів до дня проведення тестування.

кількість переглядів: 360