Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

Сайти

обласних

прокуратур

 
03.02.2012

Структура та обсяг бюджетних коштів органів прокуратури на 2012 рік (частина 2)

                             
  КОШТОРИС  ДОХОДІВ  І  ВИДАТКІВ  на  2012 рік                    
                             
                             
                Затверджений в сумі Два мільярда чотириста сорок сім мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч шістсот гривень 00 копійок    2,447,777,600.00
                             
вид бюджету державний                        
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету   по КПК 901010                    
                             
Прокуратура України 90                          
код та назва відомчої класифікації                            
                         
                         
                        в гривнях
ПОКАЗНИКИ КЕКВ Загальний По місяцях
    фонд I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всього видатки   2 447 777 600,00 162 244 600,00 171 419 200,00 171 203 200,00 184 651 100,00 188 448 300,00 221 702 000,00 235 180 200,00 240 014 800,00 208 175 100,00 222 386 600,00 228 942 600,00 213 409 900,00
Поточнi видатки 1000 2 258 277 600,00 162 244 600,00 135 419 200,00 155 203 200,00 163 651 100,00 177 448 300,00 201 686 000,00 199 928 300,00 194 766 700,00 203 191 100,00 222 386 600,00 228 942 600,00 213 409 900,00
Оплата працi працівників бюджетних установ 1110 1 479 344 700,00 114 000 000,00 97 000 000,00 98 000 000,00 106 000 000,00 121 000 000,00 137 000 000,00 133 400 000,00 131 000 000,00 133 200 000,00 138 344 700,00 135 200 000,00 135 200 000,00
   Заробiтна плата 1111 1 479 344 700,00 114 000 000,00 97 000 000,00 98 000 000,00 106 000 000,00 121 000 000,00 137 000 000,00 133 400 000,00 131 000 000,00 133 200 000,00 138 344 700,00 135 200 000,00 135 200 000,00
Нарахування на заробiтну плату 1120 519 523 000,00 40 300 000,00 32 822 000,00 35 472 000,00 38 372 000,00 43 722 000,00 49 186 000,00 48 122 000,00 47 422 000,00 47 922 000,00 51 587 900,00 44 800 000,00 39 795 100,00
Придбання товарів і послуг 1130 191 604 300,00 3 286 783,00 167 517,00 16 201 200,00 13 629 100,00 7 190 300,00 10 000 000,00 12 806 300,00 10 844 700,00 16 569 100,00 24 553 400,00 43 442 600,00 32 913 300,00
   Предмети, матерiали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 1131 76 000 000,00 1 000 000,00 0,00 4 200 000,00 9 460 100,00 3 000 000,00 3 000 000,00 4 591 439,00 5 527 561,00 6 569 100,00 10 553 400,00 13 442 600,00 14 655 800,00
   Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 1132 200 000,00 30 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 10 000,00
   Продукти харчування 1133 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Оплата послуг (крім комунальних) 1134 114 253 300,00 2 060 100,00 150 200,00 11 985 200,00 4 000 000,00 4 174 300,00 6 684 000,00 8 000 000,00 5 000 000,00 9 984 000,00 13 984 000,00 29 984 000,00 18 247 500,00
   Інші видатки 1135 1 150 000,00 196 683,00 317,00 0,00 153 000,00 0,00 300 000,00 198 861,00 301 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки на вiдрядження 1140 8 100 000,00 798 817,00 499 683,00 500 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 701 500,00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 1160 58 959 600,00 3 859 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 7 100 600,00 4 800 000,00 4 800 000,00
   Оплата теплопостачання 1161 24 640 400,00 1 422 800,00 2 302 530,00 2 302 530,00 2 302 480,00 1 700 000,00 1 523 060,00 2 131 400,00 1 675 000,00 1 975 000,00 2 859 400,00 2 248 100,00 2 198 100,00
   Оплата водопостачання i водовiдведення 1162 1 649 000,00 158 200,00 98 200,00 98 200,00 98 250,00 98 250,00 303 250,00 103 500,00 198 250,00 198 250,00 98 200,00 98 200,00 98 250,00
   Оплата електроенергiї 1163 20 490 800,00 1 331 600,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 622 690,00 1 854 480,00 1 754 380,00 2 351 070,00 1 606 380,00 1 690 200,00
   Оплата природного газу 1164 10 485 200,00 831 400,00 732 160,00 732 160,00 732 160,00 1 094 640,00 1 066 580,00 835 300,00 732 160,00 732 160,00 1 550 020,00 740 000,00 706 460,00
   Оплата iнших комунальних послуг 1165 1 266 500,00 86 400,00 70 910,00 70 910,00 70 910,00 70 910,00 70 910,00 70 910,00 303 910,00 103 910,00 204 910,00 71 020,00 70 890,00
   Оплата iнших  енергоносiїв 1166 427 700,00 28 600,00 36 200,00 36 200,00 36 200,00 36 200,00 36 200,00 36 200,00 36 200,00 36 300,00 37 000,00 36 300,00 36 100,00
Дослiдження i розробки, видатки державного (регiонального) значення 1170 146 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку 1172 146 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидiї i поточнi трансферти 1300 600 000,00 0,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00
Поточнi трансферти населенню 1340 600 000,00 0,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00
   Інші  поточні  трансферти населенню 1343 600 000,00 0,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00
Капiтальнi видатки 2000 189 500 000,00 0,00 36 000 000,00 16 000 000,00 21 000 000,00 11 000 000,00 20 016 000,00 35 251 900,00 45 248 100,00 4 984 000,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капiталу 2100 29 500 000,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 016 000,00 2 000 000,00 7 500 000,00 4 984 000,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 2110 29 500 000,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 016 000,00 2 000 000,00 7 500 000,00 4 984 000,00 0,00 0,00 0,00
   Реконструкцiя iнших об'єктiв 2143 160 000 000,00 0,00 30 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 19 000 000,00 33 251 900,00 37 748 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  5000 389 003 300,00 4 055 600,00 36 650 200,00 32 685 200,00 35 313 100,00 18 874 300,00 30 700 000,00 48 742 200,00 56 776 800,00 22 237 100,00 25 237 400,00 44 126 600,00 33 604 800,00
                         

кількість переглядів: 3448