Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

Сайти

обласних

прокуратур

 
11.01.2013

Структура та обсяг бюджетних коштів органів прокуратури на 2013 рік (частина 2)

 
 КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ на 2013 рік                    
                             
                Затверджений в сумі Три мільярда двісті мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч 
                    двісті гривень 00 копійок    3,200,529,200.00
вид бюджету     державний                      
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету 0901010 "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури"      
код та назва відомчої класифікації     090 Генеральна прокуратура України                  
                             
                         
                         
                        /грн./
ПОКАЗНИКИ КЕКВ Загальний По місяцях
фонд I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      Всього видатки   3 200 529 200,00 264 180 900,00 264 180 900,00 263 482 000,00 263 347 000,00 264 540 500,00 263 844 600,00 273 805 500,00 273 808 400,00 264 929 200,00 266 981 400,00 274 706 200,00 262 722 600,00
     Оплата праці 2110 2 055 174 500,00 167 000 000,00 167 000 000,00 167 000 000,00 167 000 000,00 175 000 000,00 175 000 000,00 180 000 000,00 182 500 000,00 168 600 000,00 168 600 000,00 168 600 000,00 168 874 500,00
Заробітна плата 2111 2 055 174 500,00 167 000 000,00 167 000 000,00 167 000 000,00 167 000 000,00 175 000 000,00 175 000 000,00 180 000 000,00 182 500 000,00 168 600 000,00 168 600 000,00 168 600 000,00 168 874 500,00
     Нарахування на оплату праці 2120 732 490 200,00 60 454 000,00 60 454 000,00 60 454 000,00 60 454 000,00 63 350 000,00 63 350 000,00 65 160 000,00 66 065 000,00 61 033 000,00 61 033 000,00 61 033 000,00 49 650 200,00
     Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 95 300 000,00 7 690 600,00 6 741 600,00 5 912 700,00 7 375 700,00 4 375 200,00 4 375 200,00 3 975 500,00 4 316 400,00 12 630 000,00 12 630 000,00 12 630 000,00 12 647 100,00
     Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 206 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 19 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
     Продукти харчування 2230 37 000,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
     Оплата послуг (крім комунальних) 2240 215 837 600,00 19 600 000,00 19 600 000,00 19 600 000,00 19 600 000,00 16 000 000,00 15 304 100,00 14 000 000,00 14 000 000,00 10 581 900,00 18 434 100,00 26 658 900,00 22 458 600,00
     Видатки на відрядження 2250 8 900 000,00 740 000,00 740 000,00 740 000,00 740 000,00 740 000,00 740 000,00 740 000,00 740 000,00 740 000,00 740 000,00 740 000,00 760 000,00
     Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 69 887 900,00 8 200 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00 7 200 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 5 100 000,00 4 600 000,00 7 887 900,00
Оплата теплопостачання 2271 28 210 700,00 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 2 906 300,00 1 655 000,00 1 655 000,00 1 655 000,00 1 655 000,00 1 655 000,00 2 058 600,00 1 856 800,00 3 184 000,00
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 1 988 200,00 233 300,00 233 300,00 233 300,00 204 800,00 116 600,00 116 600,00 116 600,00 116 600,00 116 600,00 145 200,00 130 900,00 224 400,00
Оплата електроенергії 2273 24 241 900,00 2 844 300,00 2 844 300,00 2 844 300,00 2 497 500,00 1 422 100,00 1 422 200,00 1 422 200,00 1 422 200,00 1 422 200,00 1 769 000,00 1 595 600,00 2 736 000,00
Оплата природного газу 2274 14 953 700,00 1 754 500,00 1 754 500,00 1 754 500,00 1 540 600,00 877 300,00 877 300,00 877 300,00 877 300,00 877 300,00 1 091 200,00 984 200,00 1 687 700,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 493 400,00 57 900,00 57 900,00 57 900,00 50 800,00 29 000,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00 36 000,00 32 500,00 55 800,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 146 000,00 - - 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 26 000,00 - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 146 000,00 - - 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 26 000,00 - - - - -
     Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 50 000,00 50 000,00 - - - - - - - - - - -
     Соціальне забезпечення 2700 4 600 000,00 375 300,00 375 300,00 475 300,00 375 300,00 375 300,00 375 300,00 734 000,00 17 000,00 374 300,00 374 300,00 374 300,00 374 300,00
Стипендії 2720 4 300 000,00 358 300,00 358 300,00 358 300,00 358 300,00 358 300,00 358 300,00 717 000,00 - 358 300,00 358 300,00 358 300,00 358 300,00
Інші виплати населенню 2730 300 000,00 17 000,00 17 000,00 117 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
     Інші поточні видатки 2800 600 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
     Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 17 300 000,00 - 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 5 000 000,00 2 000 000,00 6 800 000,00 - - -
     Інші видатки 5000 337 987 600,00 28 130 600,00 28 131 600,00 27 302 700,00 28 265 700,00 21 665 200,00 20 969 300,00 23 765 500,00 21 106 400,00 30 801 900,00 31 854 100,00 40 078 900,00 35 915 700,00
 

кількість переглядів: 3185