Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

Сайти

обласних

прокуратур

 
27.02.2014

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Генеральної прокуратури України за 2013 рік

 
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Генеральної прокуратури України
за 2013 рік
0901010 Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури   
(код програмної класифікації видатків)
(назва бюджетної програми)
 
 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період
Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом       загальний фонд спеціальний фонд разом       загальний фонд спеціальний фонд разом    
1 Затрат                      
  Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 22 841   22 841 22 841   22 841      
  Кількість підрозділів од. штатний розпис 817   817 817   817      
  Загальна площа приміщень кв.м. технічна
документація
394 124,4   394 124,4 394 124,4   394 124,4      
  Орендована площа кв.м. договори оренди 139 283,3   139 283,3 139 283,3   139 283,3      
2 Продукту                      
  Працівники, що пройдуть
перепідготовку
осіб програма навчання
 (стат.дані)
3 000   3 000 3 000   3 000      
  Студенти денної форми
навчання
осіб програма навчання
 (стат.дані)
668   668 668   668      
3 Ефективності                      
  Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку відс. розрахунок 100     100          
  Забезпечення оплати оренди відс. розрахунок 100     100          
4 Якості                      
  Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі відс. статистика 100     100          
  Забезпечення розгляду звернень, заяв, скарг відс. статистика 100     100          
  Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          
  Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          
  Відсоток студентів, які прийняті на денну форму навчання за державним замовленням відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          
  Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про перепідготовку відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          

кількість переглядів: 5475