Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

Сайти

обласних

прокуратур

 
05.03.2015

Структура та обсяг бюджетних коштів органів прокуратури на 2015 рік

 
 
Структура та обсяг бюджетних коштів органів прокуратури на 2015 рік (частина 1)
 (тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету 
Загальний фонд 
Спеціальний фонд 
Разом: 
Всього 
видатки споживання 
з них
видатки розвитку 
Всього 
видатки споживання 
з них
видатки розвитку 
оплата праці 
комунальні послуги та енергоносії 
оплата праці 
комунальні послуги та енергоносії 
0900000 
 
Генеральна прокуратура України 
2 894 873,5 
2 894 873,5 
1 846 694,6 
80 374,7 
 
2 125,0 
1 978,0 
  
 
147,0 
2 896 998,5 
0901000 
 
Генеральна прокуратура України 
2 894 873,5 
2 894 873,5 
1 846 694,6
80 374,7 
 
2 125,0
1 978,0
  
 
147,0 
2 896 998,5 
0901010 
0360 
Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури
2 894 873,5
2 894 873,5 
1 846 694,6
80 374,7
 
2 215,0 
1 978,0 
  
  
147,0
2 896 998,5 
 
                             
вид бюджету       державний                  
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету 0901010 "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури"  
код та назва відомчої класифікації       090 Генеральна прокуратура України                
                         
                         
                        /грн./
ПОКАЗНИКИ КЕКВ Загальний По місяцях
фонд I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Всього видатки   2 894 873 500 231 051 700 233 115 800 232 312 100 232 317 500 238 507 300 237 703 500 240 801 200 246 985 600 254 375 700 255 184 900 255 195 800 237 322 400
 Оплата праці 2110 1 846 694 600 160 005 100 153 335 500 153 335 400 153 335 400 153 335 400 153 335 400 153 335 400 153 335 400 153 335 400 153 335 400 153 335 400 153 335 400
 Нарахування на оплату праці 2120 666 362 800 57 921 800 55 313 000 55 312 800 55 312 800 55 312 800 55 312 800 55 312 800 55 312 800 55 312 800 55 312 800 55 312 800 55 312 800
Предмети, матеріали, обладнання та     інвентар 2210 64 398 000 512 000 5 849 000 6 323 200 6 340 200 6 335 200 6 338 200 6 340 200 6 342 200 6 347 200 5 867 000 3 972 600 3 831 000
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 216 515 400 4 612 500 7 734 160 7 478 052 7 803 954 15 898 754 16 705 652 18 307 654 24 490 054 30 874 452 32 169 554 34 074 854 16 365 760
 Видатки на відрядження 2250 10 535 000 853 800 1 230 000 1 230 000 1 230 000 1 230 000 681 200 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000
 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 80 374 700 6 423 900 8 690 000 7 722 800 7 722 800 5 722 800 4 755 600 5 722 800 6 722 800 6 722 800 6 722 800 6 722 800 6 722 800
Оплата теплопостачання 2271 29 087 000 2 284 000 3 600 000 3 183 400 2 900 000 2 000 000 676 200 1 643 400 2 300 000 2 300 000 2 700 000 2 700 000 2 800 000
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 1 900 000 159 000 161 000 161 000 161 000 161 000 161 000 161 000 161 000 161 000 151 000 151 000 151 000
Оплата електроенергії 2273 35 088 600 2 870 600 3 598 200 3 047 600 3 531 000 2 481 000 2 837 600 2 837 600 3 181 000 3 131 000 2 591 000 2 541 000 2 441 000
Оплата природного газу 2274 13 999 100 1 086 500 1 305 600 1 305 700 1 105 700 1 055 700 1 055 700 1 055 700 1 055 700 1 105 700 1 255 700 1 305 700 1 305 700
Оплата інших енергоносіїв 2275 300 000 23 800 25 200 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100
Окремі заходи, не віднесені до заходів розвитку 2282 68 000 - 4 800 2 000 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 100 000 - - - - 100 000 - - - - - - -
Стипендії студентам Академії прокуратури 2720 9 345 000 700 000 850 000 870 000 530 000 530 000 530 000 1 060 000 - 1 075 000 1 075 000 1 075 000 1 050 000
Інші відрахування, у т.ч. до державного бюджету 2800 480 000 22 600 109 340 37 848 35 546 35 546 37 848 35 546 95 546 21 248 15 546 15 546 17 840
                             
                             
                             
 

кількість переглядів: 5410