Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

Сайти

обласних

прокуратур

 
02.04.2007

ЗВІТ про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за попередній рік станом на 01 січня 2007 року

 
Код програмної класифікації видатків 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницікі функції в суді"
 
 
 
 
 
  грн./
Показники
КЕКВ
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Затверджено
Фактично
використано
Затверджено
Фактично
використано
1
2
3
4
5
6
НАДХОДЖЕННЯ - усього
х
614331300
614232806
20352296
19515707
Надходження коштів із загального фонду бюджету
х
614331300
614232806
х
х
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету
х
х
х
20352296
19515707
ВИДАТКИ    - усього
х
614331300
614232806
20352296
19515707
                               Поточні видатки
1000
605677560
605579096
9804666
9432624
Оплата праці працівників бюджетних установ
1110
407996500
407996352
15700
7997
          Заробітна плата
1111
407996500
407996352
15700
7997
          Грошове утримання військовослужбовців
1112
 
 
 
 
Нарахування на заробітну плату
1120
133334960
133334960
5900
2907
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1130
45690286
45690046
9765491
9404153
          Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1131
3850900
3850891
2661269
2574287
          Медикаменти та перев'язувальні матеріали
1132
182000
182000
7500
7500
          Продукти харчування
1133
3000
3000
 
 
          М'який інвентар та обмундирування
1134
500000
500000
84240
82359
          Оплата транспортних послуг та утримання
          транспортних засобів
1135
5899000
5898994
4099838
4002732
          Оренда
1136
471465
471457
 
 
          Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;
          технічне обслуговування обладнання
1137
4333635
4333486
1237215
1164528
          Послуги зв'язку
1138
26134000
26134000
711399
695768
          Оплата інших послуг та інші видатки
1139
4316286
4316218
964030
876979
Видатки на відрядження
1140
4705200
4705199
 
 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1160
13451900
13353826
6418
6410
          Оплата теплопостачання
1161
5281700
5281692
 
 
          Оплата водопостачання і водовідведення
1162
1123921
1060796
1126
1126
          Оплата електроенергії
1163
5274800
5272133
4192
4191
          Оплата природного газу
1164
1241300
1209800
 
 
          Оплата інших комунальних послуг
1165
375566
374792
1100
1093
          Оплата інших енергоносіїв
1166
154613
154613
 
 
Дослідження і розробки, видатки державного
(регіонального) значення
1170
 
 
650
650
          Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм
1171
 
 
 
 
          Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
1172
 
 
650
650
Субсидії і поточні трансферти
1300
498714
498713
10507
10507
Поточні трансферти населенню
1340
453072
453071
10507
10507
          Виплата пенсій і допомоги
1341
 
 
 
 
          Стипендії
1342
 
 
 
 
          Інші поточні трансферти населенню
1343
453072
453071
10507
10507
Поточні трансферти за кордон
1350
45642
45642
 
 
                                    Капітальні видатки
2000
8653740
8653710
10547630
10083083
Придбання основного капіталу
2100
8153740
8153710
10531183
10069136
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2110
6000000
5999971
7770278
7327666
Капітальне будівництво (придбання)
2120
2053740
2053739
1779785
1779785
         Будівництво (придбання) житла
2121
1158740
1158739
1071999
1071999
         Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів
2122
895000
895000
659936
659936
         Інше будівництво (придбання)
2123
 
 
47850
47850
Капітальний ремонт
2130
 
 
290228
288613
         Капітальний ремонт житлового фонду
2131
 
 
 
 
         Капітальний ремонт адміністративних об'єктів
2132
 
 
290228
288613
         Капітальний ремонт інших об'єктів
2133
 
 
 
 
Реконструкція та реставрація
2140
100000
100000
690892
673072
         Реконструкція житлового фонду
2141
 
 
 
 
         Реконструкція адміністративних об"єктів
2142
100000
100000
680390
662571
         Реконструкція інших об"єктів
2143
 
 
10502
10501
         Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури
2144
 
 
 
 
Створення державних запасів і резервів
2200
 
 
 
 
Придбання землі і нематеріальних активів
2300
500000
500000
16447
13947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керівник
 
 
         О.І. Шинальський
 
 
       (підпис)                                   (ініціали і прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
Головний бухгалтер
 
 
         Л.В. Єрхова
 
(начальник планово-фінансового відділу)
       (підпис)                                   (ініціали і прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розшифрування
витрат  за статтями економічної класифікації видатків сума яких перевищують 5 млн.гривень
 
 
 
 
 
 
 
КЕКВ 1135 "Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів"
 
 
 
 
/в грн./
 
 
Загальний фонд
Затверджено
Використано
 
 
КПКВ 0901010
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".
 
 
 
5899000
5898994
 
 
 
 
 
 
КЕКВ 1138 " Послуги зв"язку"
 
 
 
 
 
 
 
Загальний фонд
Затверджено
Використано
 
 
КПКВ 0901010
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".
 
 
 
26134000
26134000
 
 
 
 
 
 
 
КЕКВ 2110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"
 
 
 
 
 
 
 
Загальний фонд
Затверджено
Використано
 
 
КПКВ 0901010
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".
 
 
 
6000000
5999971
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЕКВ 2121 " Будівництво(придбання) житла"
 
 
 
 
 
 
 
Загальний фонд
Затверджено
Використано
 
 
КПКВ 0901020
"Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією Прокуратури України"
 
 
 
7878846
7878846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЕКВ 2110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"
 
 
 
 
 
 
 
Спеціальний фонд
Затверджено
Використано
 
 
КПКВ 0901010
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".
 
 
 
7770278
7327666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Керівник
 
         О.І. Шинальський
 
                                                                         (підпис)                                  
(ініціали і прізвище)
 
 
 
 
 
 
    Головний бухгалтер
 
         Л.В. Єрхова
 
(начальник планово-фінансового відділу)
(підпис)
(ініціали і прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України Генеральна прокуратура України пропонує громадськості
для ознайомлення звіт про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за попередній рік
станом на 01 січня 2007 року
 
Код програмної класифікації видатків 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією Прокуратури України""
 
 
 
 
 
/в грн./
Показники
КЕКВ
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Затверджено
Фактично
використано
Затверджено
Фактично
використано
1
2
3
4
5
6
НАДХОДЖЕННЯ - усього
х
20778000,0
20773013,0
274819,0
268877,0
Надходження коштів із загального фонду бюджету
х
20778000,0
20773013,0
х
х
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету
х
х
х
274819,0
268877,0
ВИДАТКИ    - усього
х
20778000,0
20773013,0
274819,0
268877,0
                               Поточні видатки
1000
10899154,0
10894167,0
110000,0
106380,0
Оплата праці працівників бюджетних установ
1110
6489500,0
6489500,0
 
 
          Заробітна плата
1111
6489500,0
6489500,0
 
 
          Грошове утримання військовослужбовців
1112
 
 
 
 
Нарахування на заробітну плату
1120
1815200,0
1815200,0
 
 
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1130
2009800,0
2009719,0
110000,0
106380,0
          Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1131
709200,0
709200,0
72100,0
68587,0
          Медикаменти та перев'язувальні матеріали
1132
5000,0
5000,0
 
 
          Продукти харчування
1133
2600,0
2538,0
 
 
          М'який інвентар та обмундирування
1134
146200,0
146200,0
16000,0
15901,0
          Оплата транспортних послуг та утримання
          транспортних засобів
1135
221600,0
221599,0
18300,0
18295,0
          Оренда
1136
 
 
 
 
          Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;
          технічне обслуговування обладнання
1137
350000,0
350000,0
 
 
          Послуги зв'язку
1138
83400,0
83382,0
 
 
          Оплата інших послуг та інші видатки
1139
491800,0
491800,0
3600,0
3597,0
Видатки на відрядження
1140
20000,0
15244,0
 
 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1160
268500,0
268363,0
 
 
          Оплата теплопостачання
1161
144500,0
144500,0
 
 
          Оплата водопостачання і водовідведення
1162
32000,0
32000,0
 
 
          Оплата електроенергії
1163
80000,0
80000,0
 
 
          Оплата природного газу
1164
 
 
 
 
          Оплата інших комунальних послуг
1165
12000,0
11863,0
 
 
          Оплата інших енергоносіїв
1166
 
 
 
 
Дослідження і розробки, видатки державного
(регіонального) значення
1170
121154,0
121153,0
 
 
          Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм
1171
121154,0
121153,0
 
 
          Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
1172
 
 
 
 
Субсидії і поточні трансферти
1300
175000,0
174988,0
 
 
Поточні трансферти населенню
1340
175000,0
174988,0
 
 
          Виплата пенсій і допомоги
1341
 
 
 
 
          Стипендії
1342
175000,0
174988,0
 
 
          Інші поточні трансферти населенню
1343
 
 
 
 
Поточні трансферти за кордон
1350
 
 
 
 
                                    Капітальні видатки
2000
9878846,0
9878846,0
164819,0
162497,0
Придбання основного капіталу
2100
9878846,0
9878846,0
164819,0
162497,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2110
500000,0
500000,0
164819,0
162497,0
Капітальне будівництво (придбання)
2120
7878846,0
7878846,0
 
 
         Будівництво (придбання) житла
2121
7878846,0
7878846,0
 
 
         Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів
2122
 
 
 
 
         Інше будівництво (придбання)
2123
 
 
 
 
Капітальний ремонт
2130
 
 
 
 
         Капітальний ремонт житлового фонду
2131
 
 
 
 
         Капітальний ремонт адміністративних об'єктів
2132
 
 
 
 
         Капітальний ремонт інших об'єктів
2133
 
 
 
 
Реконструкція та реставрація
2140
1500000,0
1500000,0
 
 
         Реконструкція житлового фонду
2141
 
 
 
 
         Реконструкція адміністративних об"єктів
2142
1500000,0
1500000,0
 
 
         Реконструкція інших об"єктів
2143
 
 
 
 
         Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури
2144
 
 
 
 
Створення державних запасів і резервів
2200
 
 
 
 
Придбання землі і нематеріальних активів
2300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керівник
 
 
         О.І. Шинальський
 
 
       (підпис)                                   (ініціали і прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
Головний бухгалтер
 
 
         Л.В. Єрхова
 
(начальник планово-фінансового відділу)
       (підпис)                                   (ініціали і прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кількість переглядів: 80558