Сайти

обласних

прокуратур

 
11.02.2008

І Н Ф О Р М А Ц І Я "Про стан законності в державі у 2007 році (відповідно до ст. 2 Закону України „Про прокуратуру”) "

 
  
 
 
                                                                        Верховна Рада України
 
 
І Н Ф О Р М А Ц І Я
Про стан законності в державі у 2007 році
(відповідно до ст. 2 Закону України
„Про прокуратуру”)
 
Виконуючи функції, покладені на органи прокуратури ст. 121 Конституції України та ст. 9 Перехідних положень, Генеральною прокуратурою України протягом 2007 року вживалися організаційно-практичні заходи щодо підвищення рівня прокурорсько-слідчої діяльності, реального усунення порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до встановленої відповідальності, забезпечення відшкодування спричиненої шкоди.
З цією метою лише центральним апаратом проведено понад 30 перевірок додержання законів у центральних органах виконавчої влади, контролюючих і правоохоронних органах, вжито заходів реагування до усунення виявлених порушень.
Для забезпечення підвищення якості та ефективності прокурорської діяльності, здійснено понад 300 перевірок організації виконання прокурорами обласного рівня покладених Конституцією України функцій. У ряді областей проведено перевірки виконання вимог Законів України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, „Про боротьбу з корупцією” та Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1119 „Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності”.
Найбільш актуальні питання (32) прокурорсько-слідчої діяльності та стану законності в державі розглянуто на 15 засіданнях колегії, зокрема щодо підсумків роботи органів прокуратури за звітні періоди; нагляду за додержанням законодавства у газовидобувній та банківській сферах; застосування представницьких повноважень прокурорів по захисту інтересів держави; виконання вимог Закону України „Про транспорт” щодо забезпечення збереження вантажів; виконання Законів України й Указів Президента України щодо протидії злочинності, у тому числі організованої, проявам корупції та забезпечення особистої безпеки громадян; стану досудового слідства в органах прокуратури; протидії злочинності у банківській сфері; законності при виконанні покарань у виді обмеження волі, триманні осіб у приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за підозрою у бродяжництві, тощо. Стан протидії злочинності обговорено на спільному засіданні колегій Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ України.
З метою координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю Генеральним прокурором України проведено дві координаційні наради керівників правоохоронних органів: 31.08.2007 – за участю Президента України щодо стану законності у державі та проблемних питань взаємодії правоохоронних органів у протидії злочинності та корупції; 06.07.2007 – щодо протидії хабарництву та корупції у сфері освіти. Крім того, заступниками Генерального прокурора України проведено дві міжвідомчі наради: 22.02.2007 – про стан додержання законності у Збройних Силах України та узгодження спільних заходів щодо забезпечення збереження державного (військового) майна та 13.06.2007 – про стан додержання законодавства щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення.
Під головуванням Генерального прокурора України проведено  5 оперативних нарад, на яких обговорювалися питання з окремих напрямів діяльності підпорядкованих прокуратур і піднаглядних органів, у тому числі щодо стану протидії злочинності в державі та додержання законності правоохоронними органами при провадженні ОРД, дізнання та досудового слідства (14.02.2007); додаткових заходів, спрямованих на підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності (16.06.2007); стану прокурорського нагляду за додержанням вимог Кримінально-процесуального кодексу України при проведенні досудового слідства у кримінальних справах, що перебувають у провадженні слідчих податкової міліції, а також практики підтримання державного обвинувачення у зазначеній категорії справ (26.10.2007); проблемних питань прокурорсько-слідчої діяльності, які потребують невідкладного вирішення (26.10.2007).
Генеральний прокурор України брав участь у нарадах, проведених під головуванням Президента України В.Ющенка, зокрема щодо стану справ у сфері безпеки дорожнього руху в Україні (12.11.2007) та захисту інтересів держави на економічному кордоні України (19.11.2007).
На виконання Указу Президента України від 22.11.2007 №1137/2007  „Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил” Генеральним прокурором України спільно с Т.в.о Голови Служби Безпеки України проведено 5 засідань Міжвідомчої групи.
Прокурорами обласного та районного рівнів проведено понад 2,5 тисячі координаційних і міжвідомчих нарад, на яких розглянуті актуальні питання боротьби зі злочинністю, корупцією, стан розкриття та розслідування злочинів, додержання вимог чинного законодавства та захисту конституційних прав громадян.
На всі засідання колегії, координаційних та міжвідомчих нарад запрошувалися керівники відповідних міністерств, відомств, прокурори регіонів, представники засобів масової інформації.
Про суттєві порушення законів та актуальні питання прокурорсько-слідчої діяльності надіслано понад 50 інформацій керівництву держави.
Президенту України надіслано 28 інформацій, у тому числі: про стан злочинності у військових формуваннях держави за 2006 рік; про результати перевірок додержання законів у газодобувній сфері; законності рішень органів місцевого самоврядування стосовно діяльності друкованих ЗМІ; законів щодо захисту прав дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; законодавства щодо конфіскованого та безхазяйного майна; щодо запобігання і викриття фактів хабарництва у навчальних закладах; щодо подолання наслідків аварії у Львівській області; законності дій посадових осіб ФДМУ; щодо окремих фактів використання бюджетних коштів центральними органами виконавчої влади; законності при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти; законів при продажу спеціальних дозволів на користування надрами; про вжиття заходів за результатами перевірки обставин, що призвели до вибуху в місті Дніпропетровську; законодавства щодо безпеки дорожнього руху та з інших важливих питань.
Направлено інформації до Кабінету Міністрів України щодо стану додержання законодавства у газодобувній сфері; про захист прав дітей-інвалідів, а також забезпечення прав неповнолітніх на житло та майно; щодо збереження вантажів; з питання здійснення прокуратурою представницьких функцій та захисту інтересів держави при виконанні судових рішень; законодавства щодо усиновлення, опіки та піклування, передачі дітей на виховання громадянам України.
До Ради національної безпеки і оборони України систематично надсилалися інформації про стан законності при адмініструванні та відшкодуванні податку на додану вартість, додержання законів в енергетичній галузі, щодо протидії злочинності і корупції.
Верховну Раду України повідомлено про результати діяльності органів прокуратури за попередній рік, про стан додержання законів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, про результати перевірок фактів відчуження майна Федерації профспілок України.
Унаслідок ужитих заходів суттєво підвищився рівень взаємодії з органами державної влади, правоохоронними та контролюючими органами, що загалом позитивно позначилося на криміногенній ситуації, стані законності та правопорядку в державі.
 
І. Загальна характеристика злочинності
 
Упродовж 2007 порівняно з попереднім роком органами внутрішніх справ зареєстровано зменшення (401.293 -4,7%) злочинів. Водночас відбулося їх зростання в АР Крим (+10,8%), Запорізькій (+6,8%), Волинській (+1,7%), областях.
Позитивною залишається тенденція до зниження рівня злочинності на 10 тис. населення (102,4 – у 2005; 89,4 – у 2006; 85,2 – у 2007 році).
За цим показником найвищий рівень злочинності у Запорізькій (145,2), Луганській (114,2), Донецькій (105,2), Дніпропетровській (102,2), Полтавській (92,7) областях, Автономній Республіці Крим (103,8), м. Києві (93) та Севастополі (114), найнижчий – в Івано-Франківській (40,3), Закарпатській (41,2), Тернопільській (43) та в інших областях.
Менше вчинено тяжких та особливо тяжких злочинів (-14,2%), знизилася їх питома вага (з 41,6% до 37,4%) в загальній кількості злочинів. На 5,2% зменшилася кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості.
Водночас при скороченні загальної злочинності відбулося зростання окремих видів злочинів: на 3,8% (з 5283 до 5486) – умисних тяжких тілесних ушкоджень; на 6,1% (з 11059 до 11733) – незаконного обігу зброї (ст.ст.262, 263 КК); на 9,6% ( з 3255 до 3569) – ДТП зі смертельними наслідками, на 9,9% (з 233 до 256) – незаконних позбавлень волі або викрадень людини. Збільшилася кількість розбійних нападів у Черкаській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м. Севастополі.
Скоротилася кількість умисних вбивств (з 3220 до 2906 або –9,8%). Разом з тим, їх зростання відбулося в Івано-Франківській (+41,7%), Дніпропетровській (+20,5%), Херсонській (+9,0%), Хмельницькій (+5,6%), Волинській (+2,3%) областях.
Відсоток розкриття злочинів зріс із 66,6% до 69,5%. Проте станом на 01.01.2008 залишився нерозкритим 133.221 злочин, тобто кожний третій. Нижчий, ніж по державі (69,5%), відсоток розкриття злочинів у Донецькій (50,4%), Львівській (66,7%), Сумській (67,5%), Київській (63,8%) областях, АР Крим (67,8%) та м. Києві (52,4%).
Зменшилася (з 72731 до 59918, або -17,6%) кількість нерозкритих тяжких та особливо тяжких злочинів.
Водночас залишилися нерозкритими 200 умисних вбивств проти 233 у минулому році. Найбільше – у Донецькій області (51), АР Крим (18), Дніпропетровській (15), Луганській (14), Київській (12), Харківській (10), Львівській (9) областях та м. Києві (14).
Дещо зросла кількість злочинів економічної спрямованості (з 42606 до 42755, або +0,3%). Разом з тим, в АР Крим, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській областях їх кількість зменшилась.
Підрозділами податкової міліції виявлено 6877 злочинів, що на 5,1% менше, ніж у попередньому році (7249). Тяжких та особливо тяжких злочинів виявлено більше на 5,8%, їх питома вага у загальній кількості зареєстрованих злочинів досить висока і становить 54,3%.
Менше виявлено порушень законодавства про зовнішньоекономічну діяльність (-41,3%), в агропромисловому комплексі (-37,7%), фінансово-кредитній сфері (-16,2%).
Зменшилася з 48 до 35 (-27,1%) кількість виявлених злочинів, передбачених ст.219 КК України (доведення до банкрутства), з 31 до 14  (-54,8%) – щодо порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, з 13 до 4 (-69,2%) – незаконні дії в разі банкрутства, з 707 до 652 (-7,8%) – зловживання владою або службовим становищем.
Суттєво збільшилася кількість фактів фіктивного банкрутства (+15,7%), зайняття заборонених видів господарської діяльності (+60%), привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (+9,6%), незаконного виготовлення, підроблення або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (+12,2%), підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збуту, використання підроблених документів (+3,5%), легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (+2,4%).
Зросла (з 1327 до 1351 +1,8%) кількість злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, збутом або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, та злочинів (з 338 до 346 +2,4%), пов’язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
З урахуванням такого стану злочинності Генеральна прокуратура України планувала свою та скеровувала роботу підпорядкованих прокуратур на організацію належного прокурорського нагляду за законністю при здійсненні правоохоронними органами оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
 
ІІ. Стан прокурорського нагляду за додержанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство
 
Органами прокуратури у минулому році вживалися організаційні заходи щодо підвищення ефективності прокурорського нагляду в діяльності правоохоронних органів, усунення порушень законності та захисту прав громадян при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства.
На засіданнях колегії Генеральної прокуратури України розглядалися питання про виконання законів України й Указів Президента України щодо протидії злочинності, у тому числі організованої, проявам корупції та забезпечення особистої безпеки громадян; протидії злочинності у банківській сфері.
Активніше застосовувалися такі форми координації дій з правоохоронними органами, як спільні виїзди у конкретні регіони для відпрацювання заходів боротьби із злочинністю, а також з окремими її видами, робота спільних слідчо-оперативних груп для розкриття та розслідування резонансних справ. Вивчення та заслуховування на оперативних нарадах стану розслідування у кримінальних справах, підслідних органам прокуратури, МВС, СБУ та ДПА.
Центральним апаратом ініційовано проведення перевірок стану слідства у кримінальних справах про умисні вбивства; про злочини, вчинені неповнолітніми та щодо них; пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів; у банківській сфері; про ДТП зі смертельними наслідками. За результатами перевірок внесено чотири подання Міністру внутрішніх справ України.
За рахунок вивільнення 180 посад слідчих прокуратури, у зв'язку з передачею кримінальних справ про злочини проти особи до підслідності слідчих підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою України створено відділи нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності в прокуратурах обласного рівня та в центральному апараті, з метою посилення роботи на цьому напрямі.
Унаслідок вжитих заходів прокурорами перевірено 76 тисяч оперативно-розшукових справ, що майже на 10% більше, ніж минулого року. За результатами перевірок скасовано 1800 незаконних постанов, що на 50% більше, ніж торік, у тому числі винесених органами Міністерства внутрішніх справ України – 1,2 тис., Державної податкової адміністрації – 406, Служби безпеки України – 179, Прикордонної служби – 13.
За результатами розгляду подань і постанов прокурорів щодо порушень законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності до дисциплінарної відповідальності притягнуто понад 2,5 тисячі працівників правоохоронних органів та до кримінальної – 8 посадових осіб органів внутрішніх справ.
Центральним апаратом та прокурорами Автономної Республіки Крим, Донецької, Харківської, Одеської областей надано актуальності таким важливим питанням, що безпосередньо зачіпають права тисяч громадян, як законність та обґрунтованість заведення оперативно-розшукових справ і проведення оперативно-технічних заходів.
У результаті поступово збільшується використання матеріалів, отриманих під час здійснення оперативно-технічних заходів, що тимчасово обмежують конституційні права громадян, як доказів у кримінальному судочинстві. З 2005 року цей показник зріс від 1 до 10%, а у справах спецпідрозділів МВС – до 14%.
Водночас ця робота ще потребує значного покращення. Зокрема за отриманими упродовж 2007 року дозволами на проведення ОТЗ у місті Києві жоден матеріал не використано як доказ у кримінальній справі. Лише у поодиноких випадках використовувалися ці матеріали у Полтавській, Рівненській, Чернігівській, Черкаській областях.
Аналогічна ситуація у спецпідрозділах МВС Волинської, Житомирської та Херсонської та у підрозділах податкової міліції Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей.
Прокурорськими перевірками систематично виявляються факти, коли оперативними підрозділами правоохоронних органів без достатніх підстав заводяться оперативно-розшукові справи.
Зокрема кількість ОРС, закритих податковою міліцією у зв’язку з невстановленням ознак злочину, порівняно з 2006 роком зросла майже на третину. Більше половини таких рішень прийнято у Кіровоградській, Одеській та Херсонській областях.
Здійснюючи нагляд за додержанням законів при провадженні дізнання та досудового слідства, прокурори скасували понад 91 тис. незаконних постанов, у тому числі: слідчих прокуратури – 2,5 тис., органів внутрішніх справ – 86,7 тис., служби безпеки – 226, податкової міліції – 1404, органів дізнання Прикордонної служби України – 40, митних органів – 25, органів дізнання МНС – 20, МО та інших військових формувань – 120.
З метою забезпечення належної якості дізнання, досудового слідства та оперативного усунення недоліків у розслідувані кримінальних справ прокурорами дано майже 71 тис. письмових вказівок. З них: у справах слідчих прокуратури – 13,2 тис., органів внутрішніх справ – 44,9 тис., служби безпеки – 821.
Всього за наслідками розгляду подань і постанов прокурорів про порушення дисциплінарного провадження притягнуто до дисциплінарної відповідальності 24,1 тис. працівників органів внутрішніх справ, 253 – служби безпеки, 1832 – податкової міліції, 212 – органів дізнання Прикордонної служби України.
До кримінальної відповідальності (за направленими до суду справами) притягнуто 330 працівників органів внутрішніх справ, 31 – податкової міліції, 23 – митних органів, 7 – органів дізнання МНС.
 
 
1. Стан законності при проведенні дізнання та досудового слідства
органами внутрішніх справ
 
Відповідно до чинного законодавства Міністерство внутрішніх справ є правоохоронним органом держави, на який покладаються завдання щодо виявлення, розкриття, розслідування і попередження найбільшої кількості видів злочинів.
Загалом органи прокуратури забезпечують належний нагляд за додержанням законності при вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Про це свідчить той факт, що частка прихованих від обліку злочинів не сягає одного відсотка (0,7%) від загальної кількості таких заяв.
Разом з тим, при загальному зниженні злочинності з року в рік збільшується кількість справ, порушених за результатами перевірок матеріалів про відмову в порушенні кримінальних справ.
Так, у минулому році прокурорами скасовано понад 16 тис. незаконних постанов органів внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальних справ з одночасним їх порушенням. З них до суду направлено понад 4 тис. справ. Закрито за п.п. 1 і 2 ст. 6 КПК України лише 187 справ.
Прокуратурою вживалися заходи щодо підвищення ефективності нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності.
Зокрема в порядку нагляду більше на 13,3% вивчено оперативно-розшукових справ, на виявлені порушення на 20,8% більше внесено та розглянуто документів прокурорського реагування. Крім того, на 20,1% збільшилась кількість притягнутих до дисциплінарної відповідальності службових осіб за допущені порушення вимог чинного законодавства при провадженні оперативно-розшукової діяльності.
Однак органами внутрішніх справ повільно усуваються порушення законності, недоліки та прорахунки у цій роботі.
Минулого року не розкрито майже 60 тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів, а загалом у державі – близько двох мільйонів злочинів минулих років. Особливу стурбованість викликає стан із розкриттям злочинів в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Київській, Львівській, Сумській областях та у місті Києві.
Залишались нерозкритими понад 8 тис. дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками минулих років. У 2007 році залишились нерозкритими ще 1402 таких злочини.
Допускається неналежне проведення оперативно-розшукових заходів щодо розшуку осіб. З числа осіб, які переховувались від слідства та суду (41587), кількість розшуканих злочинців знизилась на 6,1%. Залишаються не розшуканими 5 тисяч безвісти зниклих осіб.
Кількість закінчених слідчими органів внутрішніх справ кримінальних справ залишилась на рівні минулого року, а направлених до суду з обвинувальним висновком скоротилась на 0,6%. За підозрою у вчиненні злочину органами слідства і дізнання затримано 43235 осіб, що на 0,5% менше, ніж у 2006 році. З них звільнено слідчим за непідтвердженням підозри у вчиненні злочину лише 3 особи.
Підвищилась якість слідства – на 7,3% менше повернуто судом справ для проведення додаткового розслідування, на 12,7% зменшилась кількість закритих кримінальних справ. На фоні зменшення на 10,7% кількості справ, закінчених у строки понад 2 місяці, в деяких регіонах продовжує мати місце тяганина.
Водночас при розслідуванні кримінальних справ допускалися порушення конституційних прав громадян. Упродовж року органами внутрішніх справ щодо 64 осіб справи закрито за реабілітуючими підставами, судами виправдано 70 осіб. З них 22 особи утримувались під вартою.
Також не досягнуто позитивних зрушень щодо відшкодування в ході досудового слідства завданих злочинами збитків, питома вага якого знизилась з 70% до 56,5%. Проте рівень відшкодування збитків по справах у сфері економіки зріс з 68,8% до 74,5%.
На виконання Закону України „Про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України” від 19.04 2007, який введено в дію з 1 липня 2007 року, до підслідності органів досудового слідства Міністерства внутрішніх справ прокуратурою передано окрему категорію злочинів проти особи, у тому числі за фактами вбивств.
З метою належної організації виконання зазначеного Закону Генеральним прокурором України і виконувачем обов'язків Міністра внутрішніх справ 21.06.2007 видано спільну вказівку, якою регламентовано порядок вирішення заяв і повідомлень про такі злочини та їх розслідування.
У минулому році слідчими органів внутрішніх справ закінчено 938 кримінальних справ зазначеної категорії, з яких до суду направлено 875.
Разом з тим проблемним залишається питання організації огляду місця пригоди за фактами насильницької смерті громадян, коли замість слідчих органів внутрішніх справ на місце нерідко виїжджають працівники з невеликим досвідом роботи, що призводить до його некваліфікованого огляду та серйозних ускладнень у розслідуванні справ.
З метою подолання зазначених негативних тенденцій у розслідуванні кримінальних справ за фактами навмисних вбивств планується обговорення цієї проблеми на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України у лютому поточного року.
Органами прокуратури вживалися заходи щодо підвищення рівня прокурорського нагляду за розслідуванням кримінальних справ за фактами дорожньо-транспортних пригод, особливо зі смертельними наслідками.
Генеральний прокурор України взяв участь у нараді щодо стану справ у сфері безпеки дорожнього руху в Україні, проведеної під головуванням Президента України В.Ющенка. При виїздах у підпорядковані прокуратури працівниками Генеральної прокуратури України постійно перевіряється стан виконання рішення зазначеної наради.
За результатами вивчення кримінальних справ зазначеної категорії 30.08.2007 виконувачу обов'язки Міністра внутрішніх справ України внесено подання, за яким винних працівників міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності та вжито заходів щодо усунення виявлених порушень.
Загалом під час здійснення нагляду за додержанням законів при провадженні досудового слідства прокурорами скасовано 5179 незаконних постанов слідчих та органів дізнання про порушення кримінальних справ, закрито 270 кримінальних справ, порушених без законних підстав, скасовано 58147 постанов про зупинення слідства, 7157 постанов про закриття кримінальних справ, надано 55117 письмових вказівок.
Органами внутрішніх справ розглянуто 20109 документів прокурорського реагування щодо усунення порушень закону під час проведення слідства і дізнання, що на 3,6% більше, ніж у 2006 році. За результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто 24096 службових осіб, або більше на 4,1%. До суду прокурорами направлено кримінальні справи стосовно 330 працівників органів внутрішніх справ.
 
2. Стан законності при проведенні оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства органами
податкової міліції ДПА України
 
Ураховуючи, що злочинність у сфері оподаткування несе серйозну загрозу економічній безпеці держави, прокуратурою приділяється підвищена увага стану законності у діяльності органів податкової міліції, на які Законом України „Про державну податкову службу в Україні” покладено обов’язок запобігання злочинам у сфері оподаткування, їх розкриття та розслідування.
Органами прокуратури вживалися заходи щодо підвищення рівня прокурорського нагляду за додержанням законів органами податкової міліції. У наглядовій діяльності особлива увага зверталася на проблеми протидії незаконному відшкодуванню податку на додану вартість; ухилення від сплати ПДВ з імпортних товарів шляхом незаконного використання податкових векселів, а також усунення випадків порушення і розслідування кримінальних справ про дріб'язкові злочини.
Питання боротьби зі злочинами у сфері оподаткування 31.08.2007 обговорено на координаційній нараді керівників правоохоронних органів за участю Президента України та 26.10.2007 на розширеній оперативній нараді у Генерального прокурора України розглянуто існуючі недоліки і прорахунки у роботі органів податкової міліції та прокурорському нагляді за участю керівництва ДПА і податкової міліції.
Зазначена робота певним чином сприяла позитивним зрушенням у діяльності органів податкової міліції.
Набуває тенденції до поліпшення робота щодо реалізації оперативно-розшукових справ. Кількість закритих у зв’язку з набранням законної сили вироком суду ОРС збільшилась на 1,8 %.
Водночас підсумки роботи за рік свідчить, що виявлені недоліки усуваються повільно. Йдеться передусім про створення видимості протидії злочинності у сфері оподаткування за рахунок злочинів, які в подальшому знімаються з обліку. Всього у поточному році зареєстровано 1,9 тис. злочинів у цій сфері. Водночас знято з обліку, з урахуванням злочинів зареєстрованих  у минулих роках близько 1,6 тис. злочинів.
Слідчими підрозділами податкової міліції протягом минулого року закінчено розслідуванням 1731 кримінальну справу. До суду з обвинувальним висновком направлено 1307 кримінальних справ, у тому числі 668 про тяжкі злочини, що відповідає рівню 2006 року.
Разом з тим, залишається малоефективним досудове слідство по кримінальних справах у сфері оподаткування. Із 182 справ про незаконне відшкодування ПДВ з реальними збитками державі на суму понад 620 млн. грн. до суду з обвинувальним висновком направлено лише 27 справ (15%), у яких завдані державі збитки фактично не відшкодовано.
З іншого боку, про покращення якості досудового слідства свідчить зменшення на 20% (148 проти 186 ) кількості кримінальних справ, закритих на підставі п. п. 1, 2 ст. 6 КПК України, на 16% справ, повернутих судами та прокурорами на додаткове розслідування (116 проти 138 ), та справ про дріб’язкові злочини у сфері незаконного обігу алкогольних напоїв (з 46% у 2006 році до 39,5%). Зменшилась кількість громадян, конституційні права яких порушено шляхом незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, (23 особи проти 31 у 2006 році).
Сума відшкодованих державі збитків у закінчених кримінальних справах збільшилась на 28% (134 млн. грн. проти 105 у 2006 році), а питома вага відшкодування – з 10% до 40 %.
Протягом минулого року прокурорами скасовано 377 постанов про відмову в порушенні кримінальних справ з одночасним порушенням справ, закрито 21 справу, порушену без законних підстав, скасовано 220 постанов про закриття кримінальних справ, дано 1516 письмових вказівок у кримінальних справах.
На виявлені порушення закону внесено 1625 актів прокурорського реагування, за результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто 2308 осіб.
За документами прокурорського реагування, внесеними Генеральною прокуратурою України керівництву ДПА України, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 78 службових осіб податкової міліції, у тому числі 43 особи керівного складу.
 
3. Стан законності при проведенні оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства
органами Служби безпеки України
 
Органами прокуратури у минулому році вживалися заходи щодо підвищення рівня прокурорського нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
У ході прокурорських перевірок значно більше перевірено оперативно-розшукових справ 6348 (проти 5702) та скасовано 172 (проти 101) незаконні постанови про їх порушення. На виявлені порушення закону внесено 80 (проти 69) документів прокурорського реагування. Зазначена робота певним чином сприяла збільшенню (з 9,9 до 19 %) реалізації оперативно-розшукових заходів шляхом порушення кримінальних справ.
Зазначені заходи позитивно вплинули на стан законності, прокурорами не виявлено порушення конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.
Здійснюючи нагляд за додержанням законів при провадженні досудового слідства, прокурорами порушено та направлено до СБУ 146 кримінальних справ, закрито 19 справ, порушених без законних приводів і підстав, скасовано 40 постанов про порушення кримінальних справ та 45 незаконних постанов про закриття провадження у кримінальних справах, 137 постанов про зупинення досудового слідства, надано 821 письмову вказівку щодо активізації досудового слідства, внесено 185 подань щодо усунення порушень вимог законодавства.
Слідчими підрозділами СБУ впродовж 2007 року на 9,3% більше кримінальних справ направлено до суду з обвинувальними висновками (697 проти 648 у 2006 році). Значно менше закрито (145 проти 195) і зупинено (465 проти 419) справ. Зменшилася кількість осіб (з 15 до 9), щодо яких справи закриті за реабілітуючими підставами. У ході досудового слідства відшкодовано збитків на суму понад 2 млн. грн. та накладено арешт на майно на суму понад 15 млн. грн.
Водночас при загальному збільшенні направлених до суду кримінальних справ, на 62,5% менше направлено справ про корупційні злочини та на 3,3% – про товарну контрабанду. У Миколаївській області до суду за ст. 201 КК України не направлено жодної кримінальної справи, а у Хмельницькій – лише одну. Великий залишок таких справ у м. Києві, Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській та інших областях.
Більш ніж у половині кримінальних справ, що перебувають у провадженні слідчих Служби безпеки України, не встановлені особи, які вчинили злочини.
На виконання рішення наради, проведеної під головуванням Президента України В.Ющенка за участю Генерального прокурора України і виконувача обов'язків Голови служби безпеки України, щодо захисту інтересів держави на економічному кордоні України (19.11.2007), зазначене питання визнано пріоритетним напрямом у роботі органів прокуратури і СБУ.
У провадженні слідчих органів СБУ перебувало 778 кримінальних справ за фактами контрабанди товарів, з яких 26 – порушено прокурорами, 185 – слідчими органів СБУ, 47 справ – оперативними підрозділами. До суду з обвинувальними висновками направлено 148 кримінальних справ щодо контрабанди.
Зокрема у лютому минулого року надіслано до суду кримінальну справа за обвинуваченням двох громадян Російської Федерації у контрабанді крилатих ракет і радіолокаційної станції до КНР та Еритреї. У вересні – за обвинуваченням трьох працівників підприємства „Агротрейд” у контрабанді до України 1,7 тис. тонн солоду вартістю понад 2,5 млн. грн. та ухиленні від сплати податку на суму понад 1 млн. грн.
Прокуратурою Рівненської області порушено і розслідується низка кримінальних справ за фактами контрабанди транспортних засобів та зловживання суддів місцевих судів, працівників ДАІ області, які допомагали легалізовувати автомобілі на території України. Діями зазначених посадових осіб державі заподіяні збитки на суму близько 6 млн. грн. У даний час по них проводиться досудове слідство.
У провадженні слідчих Служби безпеки України перебуває кримінальна справа стосовно працівників ТОВ „СП ІІ Відродження” (Донецька область), які з 2000 року ввозили у режимі спеціальної економічної зони до України тисячі тонн м’ясосировини. Лише впродовж січня-вересня через митний кордон переміщено 39,8 тис. тонн м’ясопродуктів на суму понад 113 млн. грн.
Судами розглянуто 114 кримінальних справ про товарну контрабанду. За вироками судів засуджено 128 осіб, на користь держави стягнуто матеріальні цінності на суму понад 52 млн. грн.
Завдяки підвищенню рівня боротьби з контрабандою наркотичних засобів виявлено великі партії наркотиків, які у тайниках ввозились іноземцями до України. За такими злочинами до суду направлено 188 кримінальних справ. Зокрема у вересні до суду направлено кримінальну справу за обвинуваченням громадянина Туреччини, який вчинив контрабанду 114 кг героїну. У серпні-листопаді у громадян Туреччини виявлено ще 267 кг героїну. За цим фактом порушено кримінальну справу. Загалом у провадженні слідчих СБУ перебувало 45 кримінальних справ указаної категорії.
 
4. Стан законності при проведенні оперативно-розшукової
діяльності та дізнання органами
Державної прикордонної служби
 
Державною прикордонною службою України як органом дізнання у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон у 2007 році порушено 88 кримінальних справ стосовно 77 осіб. Із указаної кількості справ – 81 направлено до слідчих підрозділів СБУ, у 6 випадках прокурорами скасовано постанови про порушення справ та 1 справу закрито прокуратурою як таку, що порушено без законних підстав. З них направлено до суду органами СБУ 40 справ щодо 50 осіб, 1 кримінальну справу закрито на підставі п.9 ст.6 КПК України. Решта перебуває в провадженні.
За результатами організованих Генеральною прокуратурою перевірок оперативно-розшукової діяльності усіх регіональних управлінь та прикордонних загонів виявлено порушення закону при заведенні, веденні та закритті справ.
Допускаються випадки безпідставного здійснення оперативно-розшукової діяльності, особливо у Львівській та Сумській областях. Порушуються передбачені законом строки ведення ОРС та порядок їх продовження (Львівська, Одеська та Харківська області). Відмічається низький рівень взаємодії органів дізнання з оперативними підрозділами у Донецькому, Львівському, Мостиському, Сумському, Сімферопольському та Могилів-Подільському прикордонних загонах.
Унаслідок неналежного виконання органами Державної прикордонної служби ст. 7 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” кримінальну відповідальність за ст. 332 КК України несуть, як правило, лише окремі особи низової ланки злочинної ієрархії (провідники, перевізники та інші посібники).
При здійсненні нагляду за додержанням законів при адміністративному провадженні у справах про порушення на державному кордоні встановлено факти незаконного заведення справ, порушення процесуальних прав громадян тощо.
За наслідками прокурорських перевірок до дисциплінарної відповідальності притягнуто 747 службових осіб органів охорони держкордону. У тому числі за порушення закону при адміністративному провадженні – 597 посадових осіб; здійсненні правоохоронної функції – 150 посадових осіб, з них за порушення законів при проведенні ОРС – 54 посадові особи. Крім того, задоволено 153 протести прокурорів на незаконні рішення прикордонної служби в адміністративних справах про порушення на державному кордоні.
 
5. Стан законності при проведенні дізнання органами
Державної митної служби
 
Органами прокуратури у минулому році вживались організаційні та практичні заходи, спрямовані на виявлення та розслідування злочинів за фактами контрабанди, а також щодо службових осіб, які з використанням службового становища сприяють контрабандному переміщенню товарів через митний кордон України.
На виконання Указу Президента України „Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил” Генеральним прокурором України проведено п'ять засідань Міжвідомчої робочої групи, на яких розглянуто всі 29 заходів, передбачених Планом роботи групи.
Також проведено три засідання тимчасових робочих груп, утворених для розробки проекту Програми боротьби з контрабандою, опрацювання та внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів. На останньому засіданні проект Програми затверджено.
До проекту Програми увійшло ряд проблемних питань, зокрема щодо зміни розміру вартості товарів, з якого наступає кримінальна відповідальність за контрабанду; посилення адміністративної відповідальності за переміщення товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю шляхом встановлення нових штрафних санкцій; включення митних органів до переліку органів, які займаються оперативно-розшуковою діяльністю, боротьбою з корупцією та провадять досудове слідство у справах про контрабанду.
Про проведену роботу детально інформовано Президента України у грудні 2007 року та січні поточного року.
Органами прокуратури вживалися заходи щодо підвищення рівня нагляду за додержанням законів при провадженні дізнання.
У минулому році митними органами порушено 295 кримінальних справ про контрабанду на суму понад 421 млн. гривень (у 2006 році – 281 на суму майже 279 млн. грн.). До суду направлено 12 справ, закрито з різних підстав 48 кримінальних справ.
Прокурорськими перевірками виявлялися непоодинокі факти безпідставного порушення кримінальних справ, неякісного проведення дізнання, тяганини, порушення конституційних прав громадян.
Мають місце факти сприяння окремими посадовими особами митних органів вчиненню контрабанди та хабарництва. Співучасть митників у злочинах про контрабанду встановлена у 23 випадках у Волинській, Донецькій, Одеській, Чернівецькій та інших областях.
Упродовж поточного року прокурорами порушено 53 кримінальні справи за фактами контрабанди та щодо службових осіб, які з використанням свого службового становища сприяли вчиненню цих злочинів, у тому числі безпосередньо за ст.201 КК України – 6 справ та за фактами інших злочинів у сфері службової діяльності – 47 справ.
За результатами досудового слідства до суду направлено 26 кримінальних справ стосовно 28 працівників митних органів, серед яких заступник начальника митниці, начальник відділу, головні інспектори, старші інспектори та інспектори.
Так, прокуратурою Одеської області 17.10.07 направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням головного інспектора відділу дізнання Приморської митниці К. за отримання хабара у сумі 2000 дол. США.
Прокуратурою м. Маріуполя Донецької області 04.07.07 до суду направлено кримінальну справу за обвинуваченням головного інспектора митного поста „Новоазовськ” Г. та інспекторів П. та Б. за ч.3 ст. 364, ст.353, ч.2 ст.368 КК України, які отримали хабара у сумі 2000 грн. за безперешкодне ввезення на територію України автозапчастин.
На даний час у провадженні органів прокуратури перебуває 24 кримінальні справи вказаної категорії, з них 3 – за ст.201 КК України та 21- за фактами злочинів у сфері службової діяльності (за ст.364, 367 КК України).
Органами прокуратури приділяється постійна увага питанням удосконалення роботи під час розгляду адміністративних справ про порушення митних правил у судах та посилення нагляду за додержанням Державною митною службою України законності у боротьбі з незаконним переміщенням товарів через митний кордон.
Так, на розгляд судів торік передано 19 146 справ на суму майже 414 млн. гривень (2006 рік – 18 785 справ на суму понад 539 млн. гривень).
Судами закрито та повернуто на додаткове опрацювання 1 457 справ, або 7,6% від загальної кількості. Вартість предметів правопорушень становить 179,5 млн. гривень. Така тенденція має місце практично в усіх регіонах, а особливо у Закарпатській, Одеській, Рівненській та Чернігівській областях.
Безпосередньо митними органами розглянуто 5 449 справ про порушення митних правил, що становить 21,3% від загальної кількості заведених справ. У зазначених справах застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму понад 4,2 млн. гривень.
Неналежне виконання вимог статті 401 Митного кодексу України призвело до того, що стягнуто штрафів майже вдвічі менше – 2,3 млн. гривень (Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Чернівецька області та місто Севастополь).
За документами прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 379 службових осіб митниці.
 
6. Стан законності у сфері боротьби
з організованою злочинністю і корупцією
 
Органами прокуратури вжито низку заходів щодо координації та активізації зусиль правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Зокрема 6 липня 2007 у Генеральній прокуратурі України відбулась координаційна нарада щодо протидії корупції у системі освіти, а 31 серпня 2007 за участю Президента України – щодо системної протидії корупції, хабарництву та організованій злочинності.
Відповідно до їх рішень розроблено та узгоджено з керівниками інших правоохоронних органів План спільних заходів щодо системної протидії корупції, хабарництву, організованій злочинності на IV квартал 2007 року та 2008 рік, а також щодо запобігання та викриття фактів корупції в системі судової гілки влади на 2008 рік.
На виконання постанов координаційних нарад керівників правоохоронних органів держави від 31.10.06 та 31.08.07 у квітні та листопаді поточного року узагальнено стан досудового слідства та судового розгляду кримінальних справ про злочини, вчинені учасниками організованих груп і злочинних організацій, а у січні та липні – з питань боротьби з хабарництвом та корупцією.
Генеральною прокуратурою України перевірено організацію роботи щодо виконанням вимог Законів України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, „Про боротьбу з корупцією” та Указу Президента України „Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності” №1119 від 19.07.05 у прокуратурах Черкаської та Полтавської областей. Результати перевірки обговорено на колегіях Генеральної прокуратури України (Черкаська область) та прокуратури Полтавської області.
Загалом працівниками управління здійснено понад 40 виїздів до прокуратур областей для перевірок та надання практичної допомоги. За їх результатами вжито відповідних заходів реагування.
У листопаді минулого року проведено перевірку виконання вимог антикорупційного законодавства працівниками центрального апарату ГУБОЗ та СВБ МВС України, результати якої обговорено на оперативній нараді за участю керівництва зазначених служб.
Внаслідок вжитих заходів та скоординованих органами прокуратури дій правоохоронних органів відбулась поступова переорієнтація їх зусиль на виявлення дійсно стійких злочинних угруповань, які вчиняють найбільш тяжкі, небезпечні злочини. Загалом знешкоджено 441 (485) організоване угруповання, з яких третина економічного спрямування 161 (172).
Активізовано роботу по знешкодженню організованих груп у банківській – 20 (+54%) та фінансово-кредитній – 39 (+11%) системах, у паливно-енергетичному комплексі – 15 (+7%), з міжнародними зв’язками – 33 (+10%). Припинено діяльність більше 40 злочинних груп, що вчиняли злочини упродовж тривалого часу (3-х та більше років).
Вагомих результатів у боротьбі з організованою злочинністю досягнуто у Харківській і Донецькій (по 38), Луганській (31) та Одеській (27) областях.
Зокрема Генеральною прокуратурою України направлено до суду справи за обвинуваченням банд Сушка і Максиміва у вчиненні понад 20 розбійних нападів та інших злочинів на території Західних областей України, а також вбивства у м.Львові двох працівників спецпідрозділу „Беркут”. Завершено слідство стосовно банд Маріянчука у м. Одесі, Лаптєва у м. Керчі, бандитських угруповань „Башмаків”, „Грифон”, які діяли в Автономній Республіці Крим. До кримінальної відповідальності у цих справах притягнуто більше 80 лідерів та активних членів злочинних угруповань, що вчинили понад 120 умисних вбивств „на замовлення” та інші особливо тяжкі злочини.
У минулому році майже вдвічі більше викрито та знешкоджено злочинних організацій – 13 (7). Затверджено обвинувальні висновки та спрямовано до суду у жовтні 2007 року дві кримінальні справи щодо транснаціональних злочинних організацій, члени яких вчинили контрабанду понад 200 кг особливо небезпечної наркотичної речовини – героїну. Направлено до суду справу за фактом розкрадання членами злочинної організації – керівниками групи компаній „Еліта-Центр” коштів громадян, які інвестувались у будівництво житла, чим спричинили потерпілим збитків на суму близько 300 млн. грн.
Загалом до суду направлено 461 кримінальну справу стосовно 1756 осіб, які вчинили у складі організованих груп та злочинних організацій близько 5 тис. злочинів.
Слідчими прокуратури до суду направлено 92 кримінальні справи, за якими до кримінальної відповідальності притягнуто 323 особи, винні у вчиненні тяжких і особливо тяжких злочинів – бандитизму, умисних вбивств, розкраданні державного та колективного майна тощо. Зокрема прокуратурою Херсонської області – справу за обвинуваченням начальника відділу ХФ ВАТ АБ „Укргазбанк” та інших працівників, які, створивши організовану групу, за матеріальну винагороду на підставних осіб зареєстрували 8 приватних підприємств та з використанням електронної системи „Клієнт-Банк” проводили фіктивні господарські операції, в результаті чого не сплачено до державного бюджету податків на суму 4,7 млн. грн.
За результатами судового розгляду інкриміновану ознаку організованої злочинності підтверджено у 94% розглянутих справ, що є основним критерієм оцінки роботи спецпідрозділів, слідчих та прокурорів. У цих справах засуджено близько 1300 осіб, з яких майже одна тисяча – до позбавлення волі.
Проте залишається проблемним питання тривалого розгляду у судах кримінальних справ щодо організованих груп. По державі досі не розглянуто більше 500 кримінальних справ щодо організованих груп та злочинних організацій, з яких кожна десята направлена до суду ще до 2005 року (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Одеська, Харківська області та м. Севастополь).
Прикладом судової тяганини є розгляд Ленінським районним судом м. Вінниці кримінальної справи за обвинуваченням Кіндри та інших за ст.ст. 140 ч.2, 215-3 ч. 3 КК України, яку ще у грудні 2001 року направлено до суду. Лише у минулому році обвинувачених засуджено до різних строків позбавлення волі за вчинення злочинів у складі ОЗГ, а стосовно судді винесено окрему ухвалу.
Одним із головних пріоритетів у діяльності органів прокуратури залишається боротьба з корупцією. Завдяки вжитим заходам підвищено ефективність протидії корупції, насамперед кримінально-правовими заходами.
Зокрема розслідувано та надіслано до суду понад півтори тисячі кримінальних справ про злочини з ознаками корупції та більше 1300 справ про хабарництво. До кримінальної відповідальності притягнуто 1659 осіб, з яких 606 – державні службовці, 472 – посадові особи органів місцевого самоврядування, 116 – органів виконавчої влади, 438 – працівники правоохоронних органів, 178 – депутати усіх рівнів. У справах цієї категорії відшкодовано майже 19 млн. грн., що становить 47% від заподіяних збитків, та накладено арешт на майно обвинувачених на суму понад 13 млн. грн.
Прокуратурою Дніпропетровської області скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням голови Петриківської районної державної адміністрації, який шляхом вимагання отримав хабара у сумі 400 тис. доларів США за виділення в оренду земельної ділянки.
Завершено досудове слідство у справі стосовно голови Козелецької райдержадміністрації (Чернігівська область), який отримав хабара у сумі 200 тис. доларів США за оформлення документів на передачу 12 гектарів землі у приватну власність. Кримінальну справу надіслано до суду.
До кримінальної відповідальності притягнуто заступника начальника відділу податкової адміністрації в Київському районі міста Одеси, який одержав хабара в розмірі 25 000 грн. від підприємця за не проведення перевірки та не нарахування штрафних санкцій. Справа перебуває на розгляді у суді.
Активізовано діяльність правоохоронних органів щодо протидії корупційним правопорушенням. При зростанні кількості направлених до суду протоколів (майже 6 тис.) про корупційні діяння, на 11% знизилось їх закриття. За результатами судового розгляду до відповідальності притягнуто 4,5 тис. службових осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
За складеними органами прокуратури протоколами за вчинення корупційних діянь до адміністративної відповідальності притягнуто 1487 осіб, у тому числі посадових осіб органів влади та органів місцевого самоврядування – 557, органів внутрішніх справ – 209, податкової служби – 37, військовослужбовців – 271 та 32 депутати.
На усунення причин та умов, що сприяють корупційним проявам, прокурорами внесено майже 1200 актів реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 1250 службових осіб. Скасовано близько 400 неправомірних рішень, прийнятих унаслідок корупційних діянь.
Слід відмітити, що зусилля правоохоронців були спрямовані на викриття корупційних правопорушень серед посадовців, які займають відповідальне становище. Відтак кількість притягнутих до відповідальності державних службовців 1-4 категорії зросла на третину (942 проти 677). Значно більше притягнуто до відповідальності працівників контролюючих відомств, органів місцевого самоврядування, систем освіти та охорони здоров'я.
Голосіївським районним судом міста Києва за вчинення корупційного правопорушення, а саме, порушення спеціальних обмежень, встановлених для держслужбовців щодо суміщення посад, притягнуто до адмінвідповідальності начальника управління Національної експертної комісії України з питань суспільної моралі.
До адміністративної відповідальності притягнуто голову Валківської районної державної адміністрації Харківської області, який незаконно передав в оренду приватній особі земельну ділянку площею 82 га з розташованим на ній водоймищем.
За постановою Печерського районного суду міста Києва притягнуто до адміністративної відповідальності за корупційні діяння начальника Головного управління Київської міської державної адміністрації, який незаконно користувався контрактним номером мобільного оператора без оплати.
Водночас залишається невирішеною низка проблемних питань, які виникають у процесі практичного застосування антикорупційного законодавства. Зокрема необхідно запровадити єдину державну систему обліку осіб, які були притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Щорічне зростання кількості осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за злочини у сфері корупції, одночасно свідчить про недостатню ефективність боротьби з цим явищем лише репресивними засобами. Тому є нагальною потреба в ухваленні закону про державний фінансовий контроль за декларуванням та витрачанням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а також у запровадженні посиленої відповідальності у вигляді заборони зайняття певних посад і перебування на державній службі та в органах державної влади осіб, які вчинили корупційні діяння.
З метою посилення протидії корупції Генеральною прокуратурою України внесено відповідні пропозиції до профільних Комітетів Верховної Ради України щодо вирішення питання системного концептуального оновлення національного законодавства з цих питань.
 
Ш. Стан законності при провадженні досудового слідства
слідчими органів прокуратури
 
         Керівництвом Генеральної прокуратури України вживалися організаційно-управлінські заходи до забезпечення належного стану законності при провадженні досудового слідства в органах прокуратури. У серпні 2007 року зазначене питання розглянуто на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України та двічі при обговоренні підсумків роботи у відповідні планово-звітні періоди з визначенням шляхів підвищення його якості та попередження фактів порушення конституційних прав громадян.
          Стан додержання законності у ході досудового слідства по резонансних та актуальних справах систематично розглядався на оперативних нарадах у керівників Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня.
           Оперативно здійснювалися заходи з удосконалення організації роботи на даному напрямі відповідно до змін у законодавстві. Так, на виконання Закону України „Про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України” від 19.04.2007 та у зв’язку із передачею злочинів проти особи із підслідності органів прокуратури до підслідності органів досудового слідства Міністерства внутрішніх справ проведено необхідні структурні зміни як у центральному апараті, так і в апаратах прокуратур обласного рівня.
          Ужиті заходи загалом сприяли підвищенню якості та ефективності досудового слідства в органах прокуратури.
           Незважаючи на те, що прокурори усіх рівнів після 1 липня 2007 року передали до органів досудового слідства Міністерства внутрішніх справ України понад 8 тис. кримінальних справ, у тому числі більше 7 тис. – про умисні вбивства, що становить 21% від справ, що перебували у провадженні, загальна кількість розслідуваних справ зменшилася лише на 3,7%, що свідчить про своєчасне переорієнтування слідства на розслідування злочинів у сферах економічної та службової діяльності.
          Упродовж 2007 року слідчими органів прокуратури України розслідувано 21783 кримінальних справи. Направлено до суду з обвинувальним висновком понад 20 тис. (92,4%), з них з ознаками корупції 1506 (+0,7%) та про хабарництво 1305, у тому числі стосовно 178 депутатів, 110 посадових осіб податкових органів, 306 працівників органів внутрішніх справ, 6 працівників органів судової влади.
Діяльність слідчих прокуратури першочергово спрямовувалася на розслідування актуальних і резонансних справ насамперед на пріоритетних напрямах у сфері економічних відносин.
           До суду направлено 7655 (+0,3%) кримінальних справ у сфері економіки, у тому числі 403 про злочини у сфері банківської діяльності, 190 – про приватизацію, 218 – про енергозбереження, 1132 – в агропромисловому комплексі. В ході слідства відшкодовано 254 млн. грн. збитків із 543,4 млн. грн., встановлених у ході досудового слідства. Питома вага складає 46,8%.
           Слід також відзначити, що органами прокуратури у 2007 році закінчено провадженням 2250 кримінальних справ про умисні вбивства, з них 2152 направлено до суду (71% від загальної кількості направлених до суду із числа розслідуваних органами прокуратури та органами досудового слідства Міністерства внутрішніх справ). Водночас органами внутрішніх справ закінчено 938 справ, з яких до суду направлено 875.
Завдяки посиленню нагляду за законністю та обґрунтованістю порушення кримінальних справ на 20% скоротилося число справ, закритих на підставі пунктів 1, 2 статті 6 КПК України (з 861 до 682 справ). Внаслідок обґрунтованої відмови в порушенні кримінальних справ за фактами вчинення малозначних злочинів зменшилася кількість справ, направлених до суду для звільнення від кримінальної відповідальності.
Покращилась якість досудового слідства. У порівнянні з минулим роком зменшилася кількість повернутих справ на додаткове розслідування на 7,3% (546 справ), виправданих осіб – на 13,9 (з 115 до 99), із них незаконно арештованих – більше майже на третину (з 12 до 5), справ, закінчених у строки понад встановлені законом – на 26%, або на 421 справу.
Водночас кількість громадян, конституційні права яких порушено, все ще залишається надто високою, насамперед у Київській, Донецькій, Одеській, Полтавській, Харківській областях.
Значний обсяг роботи виконано слідчими з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.
          Зокрема минулого року ними закінчено провадженням 57 багатоепізодних і складних кримінальних справ про корупцію, хабарництво, службові зловживання стосовно низки високопосадовців, керівників і членів організованих злочинних угруповань тощо. З них 37, або дві третини, направлено до суду (найкращий показник за останні 10 років).
           Продовжувалася наполеглива робота з розслідування резонансних кримінальних справ щодо отруєння колишнього кандидата у Президенти України В.Ющенка, загибелі народного депутата В.Чорновола, про вбивство журналіста Г.Гонгадзе, за фактами смерті колишнього Міністра внутрішніх справ України Ю.Кравченка; вибухів на шахті імені Засядька.
          У ході розслідування зазначених справ проведено значну кількість слідчих дій, у тому числі допитів свідків, вилучення документів та інших предметів, які можуть бути доказами у справах, призначено низку складних судово-медичних, криміналістичних, технічних та інших необхідних експертиз, вжито заходів до активізації оперативно-розшукової діяльності у цих справах органами внутрішніх справ та Служби безпеки України.
Є позитивні зрушення у розслідуванні актуальних кримінальних справ у роботі підпорядкованих прокуратур. Так, прокуратурою Херсонської області у листопаді 2007 року направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням керуючої Новотроїцьким відділенням ХОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль” та економіста цього ж відділення за розкрадання шляхом привласнення 1,6 млн. грн.
Разом з тим, залишається гострою проблема скасування судами постанов про порушення кримінальних справ. По державі їх скасовано понад тисячу, найбільше – у прокуратурах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Вінницької, Полтавської, Рівненської, Одеської областей та міста Києва.
Вжитими заходами не вдалося забезпечити припинення зловживань з боку суддів при розгляді скарг на постанови про порушення справ.
Так, прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу стосовно заступника голови Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за одержання хабара на суму 15 тис. доларів США за скасування постанови про порушення кримінальної справи. Слідство триває.
Водночас кожна третя постанова про порушення кримінальних справ стосовно суддів скасовується іншими судами. Зокрема Городенківським районним судом Івано-Франківської області скасовано постанову про порушення кримінальної справи стосовно судді Косівського районного суду за винесення завідомо неправосудної ухвали. Прокуратурою області на незаконне рішення внесено касаційне подання до Верховного Суду України, яке не розглянуто.
          Ураховуючи, що встановлений Законом від 14 грудня 2006 року порядок оскарження постанов про порушення кримінальних справ фактично паралізує боротьбу зі злочинністю, ускладнює розслідування злочинів, особливо у сфері економіки, службової діяльності, вчинених організованими групами, Верховним Судом України за участю Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів підготовлено проект Закону „Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо оскарження постанов про порушення кримінальної справи)”, у якому передбачається перегляд зазначеного порядку. Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню ефективності, якості та оперативності досудового слідства.
ІV. Стан законності у сфері кримінального судочинства
 
Зусилля органів прокуратури були спрямовані на те, щоб кожна кримінальна справа знаходила своє справедливе вирішення в суді і тим самим забезпечувалися правопорядок, невідворотність відповідальності за вчинення злочинів, відновлювалися порушені права та законні інтереси громадян і держави.
Зазначене питання обговорювалося на засіданнях колегії Генеральної прокуратури України при підведенні підсумків роботи. Для ефективної реалізації цієї конституційної функції прокуратури Генеральним прокурором України видано вказівку щодо забезпечення організації підтримання державного обвинувачення в суді на високому професійному рівні через відповідні заходи організаційного, кадрового, навчального характеру, та збільшено кількість державних обвинувачів на 420 посад.
Вжиті заходи сприяли підвищенню якості підтримання державного обвинувачення.
Усього за минулий рік прокурорами взято участь у розгляді судами понад 480 тисяч справ у першій, апеляційній та касаційній інстанціях, про застосування примусових заходів медичного і виховного характеру, пов’язаних з виконанням вироку, про звільнення від кримінальної відповідальності.
У тому числі підтримано державне обвинувачення у понад 132 тисяч кримінальних справ з постановленням вироків. У найбільш актуальних справах обвинувачення підтримували працівники Генеральної прокуратури України. За минулий рік за їх участю постановлено обвинувальні вироки у справах щодо 40 осіб. При підтриманні державного обвинувачення особлива увага приділяється справам, що викликали широкий суспільний розголос.
За участю державних обвинувачів Генеральної прокуратури України засуджено до позбавлення волі з конфіскацією майна 4-х службових осіб Кримської регіональної митниці та митного посту „Феодосія”, які у складі злочинної організації за хабарі в особливо великих розмірах сприяли приватним підприємцям в ухиленні від сплати податків та митних платежів на суму понад 240 млн. грн.
Завершується розгляд судом справи про вбивство Г.Гонгадзе. На цей час досліджені зібрані докази, допитані підсудні, свідки, проведені необхідні експертизи.
Значно активізовано реагування прокурорів на незаконні судові рішення. Переважно за їх ініціативою було переглянуто вироки, визнані неправосудними апеляційними (85,5%) та касаційною (74%) інстанціями, що є найвищим показником за останні 16 років.
Усього за поданнями державних обвинувачів минулого року переглянуто та визнано неправосудними вироки судів стосовно 7607 осіб.
Насамперед зусилля прокурорів направлені на сприяння правосуддю та відновлення порушених прав та законних інтересів громадян і держави.
За касаційним поданням Генеральної прокуратури Верховним Судом України скасовано вирок Артемівського районного суду міста Луганська, яким із обвинувачення Акініна І.В. та Титаренка І.О. безпідставно виключено скоєння замаху на контрабанду понад 3 мільйонів доларів США і повернуто засудженим предмет контрабанди.
Певного покращення досягнуто у питаннях додержання конституційних прав громадян при здійсненні кримінального судочинства.
У 2007 році набрали чинності судові рішення про виправдання та закриття справ за реабілітуючими підставами стосовно 173 осіб, що на 6,5 % менше, ніж у 2006 році (185), з яких щодо 125 осіб такі рішення постановлено судами у звітному періоді (72%). Проте гострою залишається ця проблема у Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.
Минулого року органами прокуратури вживалися заходи з метою подолання корупції у судовій системі. У результаті скоординованих дій з іншими правоохоронними органами минулого року органами прокуратури закінчено розслідуванням 5 кримінальних справ за обвинуваченням суддів міських та районних судів в одержанні хабарів, винесенні завідомо неправосудних судових рішень, інших службових злочинів, ще 19 таких справ перебуває у провадженні слідчих прокуратури.
Прокуратурою Херсонської області надіслано до суду кримінальну справу стосовно судді Дніпровського районного суду міста про одержання хабара у розмірі 100 доларів США від іноземних громадян за позитивний розгляд цивільної справи про усиновлення дитини-інваліда.
Завершено досудове слідство та скеровано до суду кримінальну справу стосовно судді Артемівського міськрайонного суду (Донецька область), яка за хабарі виносила завідомо неправосудні рішення, вчиняла службові підроблення. Загалом діями обвинуваченої спричинено шкоду місцевому бюджету на суму понад 24 тис. грн.
До суду спрямовані кримінальні справи за обвинуваченням в отриманні хабара голів Харцизького та Шахтарського міськрайсудів Донецької області.
Верховний Суд України залишив без зміни вирок апеляційного суду Запорізької області, яким суддю Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області Зайцеву І.І. засуджено за хабарництво до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права займати посади у правоохоронних органах і судах на 3 роки.
Задоволено Верховним Судом України касаційне подання прокурора на вирок апеляційного суду Луганської області щодо судді одного з районних судів міста Горлівки Донецької області, звинуваченого у зловживанні владою, розкраданні державних коштів, виділених на виплату працівникам шахт, у сумі 266 тис. грн. шляхом винесення неправосудних рішень. Справу направлено на новий розгляд.
Установлено численні випадки скасування суддями раніше постановлених ними ж рішень за підробленими протестами прокурора. Подібні випадки викрито у Донецькій, Київській, Одеській, Рівненській, Полтавській та інших областях.
Виконуючи вимоги Президента, а також заходи, передбачені комплексним Планом дій щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності”, вперше за останні роки до адміністративної відповідальності притягнуто 7 службових осіб суду.
Якщо у 2006 році Генеральна прокуратури України ініціювала перед Вищою Радою юстиції внесення подань про звільнення з посад 4 суддів за допущені ними порушення закону під час розгляду справ, то у 2007 – про звільнення 41 судді.
Крім того, з ініціативи Генеральної прокуратури України Верховною Радою України звільнено суддю Євпаторійського міського суду Безвуляка І.І., який усупереч вимогам закону прийняв низку рішень про стягнення з Державного бюджету багатотисячних сум.
Указом Президента України звільнено з посади суддю Рівненського міського суду Козуліна В.М. за грубі порушення закону при розгляді кримінальних справ, його притягнуто до кримінальної відповідальності.
Водночас залишається низка проблем, які не сприяють забезпеченню правосуддя і своєчасному та реальному поновлення порушених прав людини, усуненню причин і умов вчинення злочинів.
Зокрема на ефективність протидії корупції у судових органах негативно впливає існування інституту недоторканності суддів та особлива процедура їх притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності. Тому у 2008 році передбачено розробити та внести відповідні пропозиції до законодавчих актів України щодо спрощення процедури притягнення суддів до відповідальності.
Для запобігання зловживання з боку суддів необхідно переглянути норми щодо оскарження до суду постанов   про   порушення   кримінальних справ, якими
суду надано неконституційні функції вирішувати остаточно результати кримінального переслідування без розслідування і судового розгляду справ про злочини.
 
 
 
V. Стан законності при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян
 
На виконання вимог статті 121 Конституції України органами прокуратури систематично вживалися заходи для забезпечення належного нагляду за додержанням конституційних прав громадян у місцях та установах виконання кримінальних покарань та інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Стан додержання законодавства при виконанні кримінального покарання у виді обмеження волі, триманні громадян у приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, удруге розглянуто 16 червня 2007 року на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, керівників відповідних міністерств і відомств, представників міжнародних та громадських правозахисних організацій, засобів масової інформації.
Відповідно до спільної програми Ради Європи та Європейської Комісії „Сприяння Культурі Прав Людини” у грудні 2007 року на базі Національної академії прокуратури України з працівниками органів прокуратури проведено семінар щодо практики застосування міжнародних норм і стандартів у місцях позбавлення волі.                                                   
Основна увага на зазначеному напрямі зосереджувалася на здійсненні нагляду за додержанням конституційних прав громадян у місцях тримання затриманих, заарештованих і засуджених. При цьому перевірялися законність, підстави та обґрунтованість тримання громадян, додержання вимог законодавства щодо режиму тримання, матеріально-побутового забезпечення, медико-санітарного обслуговування, трудового використання, дострокового звільнення, відшкодування заподіяних злочинами збитків, стягнення аліментів.
Ця робота проводилася відкрито та гласно. До участі у здійсненні перевірок, у тому числі з окремих звернень громадян, залучалися представники громадських правозахисних організацій.
Як результат, за реагуванням прокурорів із спеціальних установ органів внутрішніх справ звільнено незаконно утримуваних 310 осіб та 89 засуджених із штрафних приміщень виправних установ, куди вони були поміщені за відсутності законних підстав. За наслідками перевірок внесено понад 13 тис. документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто майже 10 тис. посадових осіб кримінально-виконавчої служби та органів внутрішніх справ, стосовно них порушено 347 кримінальних справ, з яких 293 направлено до суду.
Вживалися заходи, спрямовані на виявлення фактів корупції, що пов’язані з встановленням заборонених стосунків працівниками виправних установ із засудженими. За вчинення таких корупційних правопорушень судами притягнуто до адміністративної відповідальності 57 службових осіб органів та установ кримінально-виконавчої служби.
Систематичне проведення прокурорами перевірок у місцях позбавлення волі певною мірою сприяло покращанню матеріально-побутового, медико-санітарного забезпечення і харчування засуджених. Зокрема відремонтовано житлові приміщення, їдальні, медичні заклади та частини, де тримаються зазначені особи. Збільшено закупівлю медичних препаратів для лікування хворих на туберкульоз та інші інфекційні захворювання. Покращилася якість лікування. В окремих установах ці умови загалом стали наближеними до європейських норм і стандартів.
Разом з тим, незважаючи на вжиті заходи, становище у виправних колоніях Держдепартаменту залишається напруженим. Досі не вирішено питання з розміщенням засуджених до довічного позбавлення волі. Зверх наявних місць відповідно до норми тримаються засуджені в колоніях мінімального та середнього рівня безпеки, а також хворі засуджені у лікувальних закладах системи виконання покарань. Послаблення режимних вимог сприяє надходженню до установ заборонених предметів, що призводить до вчинення злочинів засудженими. Зокрема здійснено спробу втечі з виправної колонії засуджених до довічного позбавлення волі із застосуванням зброї та захопленням заручників у Луганській області.
На особливому контролі перебували питання додержання законності у виправних центрах Державного департаменту України з питань виконання покарань. У зазначених установах використовувалися інженерно-технічні засоби охорони територій та жорсткий режим контрольно-пропускних пунктів, що зумовлювало тримання засуджених у межах охоронюваної території. Наведене не відповідало встановленим законом умовам виконання виду покарання у виді обмеження волі, яке полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства.
За реагування Генеральної прокуратури України на ці порушення закону умови відбування покарання осіб, засуджених до обмеження волі, приведено у відповідність з вимогами чинного кримінально-виконавчого законодавства в усіх виправних центрах.
Вживаються заходи для забезпечення належного нагляду за додержанням законів у слідчих ізоляторах. Після розгляду документів прокурорського реагування змінилася на краще ситуація щодо додержання чинного законодавства у слідчих ізоляторах Держдепартаменту і особливо Київського СІЗО, де були поширені порушення конституційних прав ув’язнених, унаслідок чого значно збільшилася кількість смертей та вчинено два умисних вбивства.
Водночас залишається невирішеною проблема переповнення слідчих ізоляторів. Однією з основних причин такого стану є тяганина при судовому розгляді кримінальних справ стосовно заарештованих. За судами (до винесення вироку) рахується 13157 осіб (71,4 % від загальної чисельності заарештованих у СІЗО), з них від дев’яти місяців до року – 813 осіб, від року до півтора - 690 осіб, а понад півтора року - 627. Такі факти поширені в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Донецькій, Київській, Одеській, Харківській та Хмельницькій областях.
Приведення умов тримання ув’язнених та засуджених до європейських норм і стандартів відбувається повільно, у тому числі й через обмежене фінансування з Державного бюджету.
Ще мають місце порушення конституційних прав громадян в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для доставлених чергових частин, спеціальних приймальниках та приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, органів внутрішніх справ. У деяких спеціальних установах не створено належні матеріально-побутові умови, не забезпечено триразове харчування, належне медичне забезпечення тощо. З огляду на викладене за реагування прокурорів припинено діяльність більше десяти спецустанов у Дніпропетровській, Вінницькій, Рівненській, Чернівецькій та інших областях, що не відповідали елементарним умовам тримання в них громадян.
Проведені перевірки засвідчили, що іноземці та особи без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, усупереч чинному законодавству трималися в приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво.
На даний час в Україні утворено і діє лише один пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства „Павшино” у Закарпатській області, який усупереч вимогам пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України № 1110 від 17.07.2003 до цього часу перебуває не в структурі МВС України, а в оперативному підпорядкуванні Мукачівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. При поміщенні та триманні громадян у ПТТ „Павшино” допускаються численні порушення вимог Конституції України, чинного законодавства та міжнародних норм і стандартів. Після прокурорського втручання переважна більшість цих порушень усунута, а умови тримання покращилися.
За результатами розгляду документів реагування, внесених Генеральною прокуратурою України, припинено незаконне поміщення іноземців у спецустанови органів внутрішніх справ та розпочато будівництво двох пунктів тимчасового тримання зазначеної категорії осіб у Волинській і Чернігівській областях.
Поширеними залишаються порушення законів при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. На початок року у розшуку перебуває 1639 засуджених, які ухиляються від відбування покарання. Через неналежну індивідуально-профілактичну та виховну роботу серед засуджених зростає рецидивна злочинність, особливо в Автономній Республіці Крим, Рівненській та Хмельницькій областях.
Незважаючи на систематичне проведення перевірок, реагування прокурорів, притягнення винних до відповідальності, продовжують неналежно виконуватися державною виконавчою службою Міністерства юстиції України кримінальні покарання у виді штрафу та конфіскації майна. Установлений Законом України „Про виконавче провадження” шестимісячний строк для закінчення виконавчого провадження не дотримується, стягнення штрафів часто продовжується після закінчення строку давності виконання вироку суду. Значна кількість виконавчих документів безпідставно повертається до суду без виконання, чим порушується принцип невідворотності покарання, а державний бюджет не поповнюється за рахунок нестягнутих штрафів та неконфіскованого майна.
Про стан додержання конституційних прав ув’язнених та засуджених, наявні порушення закону та вжиті органами прокуратури заходи інформовано Президента України, двічі – Прем’єр-міністра України.
Діяльність органів прокуратури по забезпеченню конституційних прав громадян у місцях попереднього ув’язнення, виконання кримінальних покарань та інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, постійно перебуває на контролі у керівництва Генеральної прокуратури України.
 
VІ. Стан додержання законів щодо прав і свобод громадян
та захисту інтересів держави
 
Органами прокуратури вживаються заходи щодо захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави. Проведено низку перевірок з актуальних питань, що викликали суспільний резонанс або перебували на контролі у керівництва держави. Зокрема у сферах газопостачання та державних закупівель, з питань адміністрування та відшкодування ПДВ, реформування аграрного сектора економіки, державної регуляторної політики і ліцензування дозвільних процедур, безпеки дорожнього руху, формування цін і тарифів на енергоносії, протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку держави, регулювання цін на окремі види продукції, захисту прав споживачів і прав неповнолітніх, додержання містобудівного, природоохоронного та земельного законодавства, раціонального використання, охорони та відтворення лісових ресурсів, надр тощо.
За результатами наглядової діяльності порушено 15 тис. кримінальних справ, з яких 11 тис. направлено до суду, за актами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 118 тис. посадових осіб та відшкодовано 2,6 млрд. грн.
Одним із пріоритетів у діяльності органів прокуратури є захист прав громадян на повну та своєчасну оплату праці. Заборгованість із виплати протягом року зменшилася на 17%, проте її розмір ще залишається значним і становить понад 668 млн. грн. За бездіяльності органів державної влади та контролю набули поширення факти умисної невиплати заробітної плати, приховування її реального розміру та нелегальні трудові відносини.
У цій сфері порушено 1,6 тис. кримінальних справ, з яких 1,5 тис. направлено до суду. За прокурорського втручання працівникам виплачено 842 млн. грн. боргів по заробітній платі.
Так, тільки за приписами прокурора Дніпропетровської області працівникам ВАТ „Міттал Стіл Кривий Ріг” та ДП „Завод імені Малишева” погашено заборгованість на загальну суму 42,3 млн. грн.
Прокуратурою Івано-Франківської області порушено 117 кримінальних справ за фактами прихованих трудових відносин, з яких 113 направлено до суду.
Надзвичайно складною залишається ситуація з охороною праці. Продовжують мати місце аварії на шахтах, техногенні катастрофи, інші випадки заподіяння шкоди життю та здоров’ю працівників.
Минулого року на виробництві смертельно травмовано біля 1,2 тис. працівників, що майже на 100 чоловік більше ніж у 2006 році. Спостерігається ріст смертельного травматизму у гірничорудній та нерудній галузях, у будівництві, машинобудуванні. На відшкодування шкоди, заподіяної працівникам ушкодженням здоров'я або внаслідок смерті, громадянам сплачено 2,4 млн. грн.
Нерідко такі явища пояснюються низькою ефективністю діяльності контролюючих органів та недодержанням керівниками підприємств вимог закону України „Про охорону праці”.
На орендному підприємстві „Шахта імені Засядька” загинуло понад 100 осіб. За висновками Урядової комісії аварія 18.11.2007 сталася внаслідок ведення робіт при наявності небезпечних скупчень метану, неналежного контролю за його концентрацією та за вибухобезпекою електрообладнання. Причинами повторних вибухів є порушення порядку ліквідації пожежі керівником робіт із ліквідації та керівного складу гірничорятувальної служби. За даним фактом порушена і розслідується кримінальна справа.
Проведеними прокуратурою міста Києва перевірками встановлено факти трудового каліцтва працівників будівельних підприємств через ігнорування вимог нормативних актів у сфері охорони праці їх посадовими особами. Порушено кримінальні справи. Аналогічно по таких випадках реагували прокурори Вінницької, Дніпропетровської, Харківської та інших областей.
Загалом у сфері охорони праці прокурорами порушено 555 кримінальних справ, з яких 463 направлено до суду, за актами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 9,2 тис. посадовців.
Зважаючи на актуальність, у даний час прокурорами проводяться перевірки з питань охорони праці, які у лютому планується розглянути на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України.
Вжито заходів до захисту прав громадян у сфері охорони здоров’я, де поширення набули факти незаконної оплати пацієнтами медичних послуг у державних та комунальних медичних закладах. Мають місце факти, коли працівники лікувальних закладів вдаються до злочинних дій.
Прокуратурою Вінницької області направлено до суду 2 кримінальні справи за ч.4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України стосовно посадовців обласної психоневрологічної лікарні, які незаконно переоформили перехід права власності на 2 квартири хворих, які стаціонарно лікувалися у цьому закладі.
Загалом у цій сфері порушено 325 кримінальних справ, з яких 231 направлено до суду. Внесено 2,1 тис. документів реагування, до відповідальності притягнуто 4,6 тис. посадовців.
Виявлено численні факти ігнорування органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування прав пільгових категорій громадян – пенсіонерів, інвалідів, учасників війни та інших. Протягом минулого року заборгованість по страхових внесках до Пенсійного фонду України збільшилась на 12% і становить 1,7 млрд. грн.
На захист зазначеної категорії громадян порушено 206 кримінальних справ, з яких 142 направлено до суду. За документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто майже 3 тис. посадових осіб, відшкодовано 114 млн. грн.
Прокуратурою міста Кривого Рогу порушено та надіслано до суду кримінальну справу за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України стосовно посадовців Південного ГЗК (Дніпропетровська область), які фіктивно працевлаштували 102 не здатних до праці підопічних психоневрологічного інтернату, внаслідок чого до Фонду захисту інвалідів не сплачено 1 млн. грн.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури України є захист прав дітей, яких в Україні 9,5 млн. Прокурори здійснюють нагляд за додержанням їх прав з народження до отримання освіти або професії, становлення дитини, як особистості, повноправного громадянина держави.
За даними Державного комітету статистики України за останні п’ять років кількість дитячого населення скоротилася на 300 тис. Стабільно високою залишається дитяча смертність та рівень захворюваності.
З огляду на це прокуратурою проведено перевірки додержання законів щодо охорони життя і здоров’я, під час яких виявлено численні порушення прав дітей на своєчасну кваліфіковану медичну допомогу, безоплатне лікування. На захист неповнолітніх порушено 759 кримінальних справ, внесено 2 тис. документів реагування, за якими до відповідальності притягнуто понад 4 тис. службових осіб.
За поданням Генеральної прокуратури на базі лікарні „Охматдіт” створено клініку для хворих на СНІД дітей.
Вжито заходів до захисту прав дітей-інвалідів, яких в країні проживає майже 170 тис. Понад 3 тисячам створено необхідні умови для повноцінного життя, лікування та реабілітації, навчання, професійної підготовки та працевлаштування. Відшкодовано понад 200 тис. грн. пенсій, допомоги, коштів, витрачених на лікування. За поданням Генеральної прокуратури України Міністерством праці та соціальної політики затверджено соціальні нормативи щодо реабілітації дітей-інвалідів. Про стан додержання прав цієї категорії дітей поінформовано Уряд та Президента України.
Постійна увага приділялася додержанню законодавства у сфері соціального захисту сімей з дітьми, яких в державі майже 7 млн.
Через неналежне виконання органами праці та соціального захисту населення вимог законодавства не забезпечується своєчасне призначення та виплата державної допомоги сім’ям. Не організовано належний контроль за цільовим використанням коштів, призначених на утримання дітей, залучення працівників органів опіки та піклування для проведення моніторингу сімей з дітьми, особливо неблагополучних.
За втручання органів прокуратури у 2007 році таким сім’ям виплачено майже 18 млн. грн. державної допомоги, пенсій, компенсацій. На усунення порушень Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” Міністру праці та соціальної політики України внесено подання. Про стан додержання законодавства у цій сфері поінформовано Президента України та Прем’єр-міністра України.
Особлива увага прокурорів приділялась захисту дітей від негативного впливу продукції, яка пропагує культ насильства, жорстокості, сексуальної розпусти.
За втручання прокурорів вилучено понад 5 тис. аудіовізуальних примірників творів, журналів, газет з елементами насильства та жорстокості, розпусти. За фактами незаконного розповсюдження вищевказаної продукції прокурорами порушено майже 100 кримінальних справ.
На вимогу прокурорів припинено роботу близько 200 комп’ютерних клубів та залів ігрових автоматів, у яких у нічний та учбовий час перебувало понад 1 тис. неповнолітніх.
За результатами перевірок Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії з питань захисту суспільної моралі Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу, внесено 2 подання. Про стан законності у сфері захисту суспільної моралі поінформовано Прем’єр-міністра України.
З року в рік поширюється пияцтво та наркоманія у молодіжному середовищі. Кожний дев’ятий злочин торік вчинено неповнолітніми у стані алкогольного сп’яніння. Майже 6 тис. неповнолітніх перебуває на обліку в органах охорони здоров’я через розлади психіки, викликані зловживанням алкоголем. Водночас чисельність центрів медико-соціальної реабілітації (5) не забезпечує реальну потребу (до вживання алкоголю, наркотичних та токсичних речовин схильні близько 13 тис. неповнолітніх).
Засобами прокурорського реагування припинено рекламу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконно розташовану поблизу 50 загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів. За втручання Генеральної прокуратури Міністерством економіки затверджено порядок використання коштів на створення соціальної реклами з метою запобігання вживання алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніми та підлітками.
Актуальними залишаються питання захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких у державі більше 103 тис. Прокурорськими перевірками виявлено понад 3 тис. дітей, яким своєчасно службами у справах дітей не встановлено відповідний правовий статус і діти були обмежені в правах на родинне виховання, опіку та піклування, отримання соціальних пільг та гарантій.
На усунення порушень Міністру України у справах сім’ї, молоді та спорту внесено 2 подання та припис. За результатами розгляду документів прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 4 службові особи, поновлено права на усиновлення 32 дітей.
Всього на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прокурорами порушено майже 100 кримінальних справ, внесено 1,4 тис. документів реагування, за наслідками розгляду яких до відповідальності притягнуто 858 службових осіб, скасовано 1,3 тис. незаконних актів, дітям відшкодовано 541 тис. грн. пенсій, соціальних виплат, державної допомоги.
Про стан додержання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поінформовано Президента України та Кабінет Міністрів України.
Особливої актуальності набули питання додержання прав дітей на оздоровлення та відпочинок. Щороку майже 6 млн. дітей потребують відновлення здоров’я. Реалізує своє право лише половина. За останні 5 років у 10 разів зменшилася кількість таборів праці та відпочинку, на третину – дитячих санаторіїв. Через відсутність коштів на ремонт влітку не працювало понад 130 таборів у АР Крим, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, Чернівецькій областях. Кожен третій такий заклад не мав належних санітарних умов утримання, харчування, медичного обслуговування.
На усунення порушень закону Міністру освіти і науки України внесено подання. Про стан додержання законодавства щодо оздоровлення та відпочинку дітей поінформовано Президента, Уряд та Верховну Раду України.
Проведеними перевірками виявлено суттєві порушення прав дітей на житло, майно, земельні паї. Нерідко через зловживання службових осіб органів виконавчої влади, житлово-комунальних господарств, нотаріусів діти позбавляються житла. Порушуються їх права при приватизації квартир, розпаюванні земель. Бездіяльність органів опіки та піклування, служб у справах дітей, керівників дитячих закладів, де виховуються діти, призводить до несвоєчасного призначення їм пенсій, аліментів, інших соціальних виплат.
За результатами прокурорських перевірок порушено 19 кримінальних справ, внесено майже 400 приписів і подань, опротестовано 229 незаконних актів, до відповідальності притягнуто 50 службових осіб, на користь неповнолітніх пред’явлено 96 позовів, відшкодовано 304 тис. грн. пенсій, аліментів, державної допомоги, інших виплат. Поновлено права понад 200 дітей.
З метою усунення порушень житлових та майнових прав дітей Генеральною прокуратурою внесено подання Міністру України у справах сім’ї, молоді та спорту. Про стан додержання законодавства щодо захисту прав дітей на майно та житло поінформовано Президента України та Кабінет Міністрів України.
Всього у сфері захисту дитинства прокурорами порушено майже 1,6 тис. кримінальних справ, на усунення порушень закону внесено близька 11 тис. документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто майже 13 тис. службових осіб, винних у порушенні прав дітей. Опротестовано понад 5 тис. незаконних актів, за втручання прокурорів дітям відшкодовано понад 27 млн. грн. державної допомоги, пенсій, компенсацій, аліментів, стипендій. До бюджету повернуто майже 1,5 млн. грн. Поновлено права понад 110 тис. дітей.
Проведеними перевірками у підрозділах органів внутрішніх справ, державних інспекціях, державних соціальних фондах встановлені факти неналежного виконання вимог законів про адміністративні правопорушення. Щорічно заходи адміністративного впливу застосовуються майже до 8 млн. осіб, або кожного шостого громадянина країни. Минулого року за даними МВС України лише працівниками міліції складено 9,4 млн. протоколів про адміністративні правопорушення, що на 24% більше ніж у 2006 році.
Упродовж року за прокурорського втручання опротестовано понад 22 тис. незаконних рішень у справах про адміністративні правопорушення, на усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, внесено 5,4 тис. приписів і подань. За результатами їх розгляду до дисциплінарної та адміністративної відповідальності притягнуто понад 13 тис. посадових осіб.
Поширеність порушень конституційних прав і свобод громадян органами, які застосовують заходи адміністративного впливу, обумовлюється різноманіттям таких органів (понад 50), значною кількістю осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, відсутністю правового механізму оскарження судових постанов у справах про адміністративні правопорушення. Негативно впливають на ефективність заходів адміністративного впливу незначні розміри штрафів за ці правопорушення, численні законодавчі прогалини, що стосуються процедури провадження таких справ.
          За фактами незаконного притягнення до адміністративної відповідальності, фальсифікацій протоколів та інших матеріалів адміністративних справ працівниками міліції, посадовими особами органів Держтехнагляду, податкової служби, пожежного нагляду, рибоохорони, інспекції з карантину рослин, лісового господарства минулого року прокурорами порушено 188 кримінальних справ, з яких 138 вже скеровано до суду.
         Прокурором міста Кременчука (Полтавська область) порушено кримінальну справу стосовно працівників Крюківського райвідділу міліції, які незаконно затримали громадянина Букрєєва Є.О. та сфальсифікували стосовно нього протокол про вчинення адміністративного правопорушення, на підставі якого суд його заарештував на 5 діб. Перебуваючи у спецустанові, Букрєєв Є.О. помер. У справі триває досудове слідство.
Прокуратурою Харківської області встановлено факти фальсифікації матеріалів справ про адміністративні правопорушення працівниками органів лісового господарства. Стосовно службових осіб цих господарств порушено 14 кримінальних справ, опротестовано 39 незаконних постанов у справах про адміністративні правопорушення.
Органи прокуратури реагували на бездіяльність працівників міліції, які не складають або не надсилають до суду протоколи за наявності у діях громадян ознак адміністративних правопорушень. Минулого року виявлено понад 15 тисяч таких випадків, найбільше – за фактами дрібного хуліганства, порушень правил обігу наркотичних засобів, насильства в сім’ї, дрібних крадіжок тощо.
Минулого року органами Державтоінспекції практично не виконувалися постанови про позбавлення права на керування транспортними засобами (у 2006 році виконано лише 7% таких рішень).
Водночас правопорушень на транспорті стосується більшість із понад 3 тис. постанов судів про адміністративні правопорушення, скасованих упродовж 2007 року за протестами прокурорів. Встановлено випадки постановлення суддями завідомо неправосудних рішень у таких справах.
Головою одного з районних судів міста Дніпродзержинська усупереч вимогам ст. 276, ч. 1 ст. 294 КУпАП скасовано 20 постанов інших суддів про накладення адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами за ст. 130 КУпАП. За протестами прокуратури області ці постанови скасовано, а стосовно судді порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 375 КК України. Ще 8 справ порушено за фактами перегляду суддями аналогічних рішень начебто за протестами прокурорів, які фактично не приносились.
Президента України поінформовано про неналежний стан виконання законодавства з питань безпеки руху. високий рівень смертності на автошляхах України.
На виконання рішення міжвідомчої наради, проведеної 31.08.2007 за участю Президента України, організовано перевірки органів ДАІ, інших державних органів, на які покладено забезпечення безпеки дорожнього руху. Встановлено, що з 58 тис. рекламоносіїв, розміщених у межах смуг відведення автомобільних доріг, червоних ліній міських вулиць і доріг, понад 9 тис. встановлено без дозволів та з іншими порушеннями вимог законодавства.
Прокурорами внесено до органів влади, місцевого самоврядування, внутрішніх справ, керівникам господарств, відповідальних за стан доріг, та автопідприємств – 168 приписів, 309 подань, опротестовано 309 незаконних актів, винесено 140 постанов про порушення дисциплінарних та адміністративних проваджень.
Значні зусилля були спрямовані на захист фінансово-економічних інтересів держави. За результатами прокурорських перевірок порушено понад 7,4 тис. кримінальних справ, скасовано 7,7 тис. незаконних рішень та актів, до відповідальності притягнуто 26 тис. службових осіб, відшкодовано 1,3 млрд. грн., у тому числі 712 млн. грн. до бюджету.
Загрозу економічній безпеці держави становлять злочинні оборудки з ознаками корупції, що „вимивають” бюджетні кошти шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість. У 2007 році господарюючими суб’єктами заявлено до відшкодування понад 26 млрд. грн. ПДВ, що майже на третину (на 5,6 млрд. грн.) більше ніж у 2006 році. Фактично ж відшкодовано майже 28 млрд. грн., що на 38% більше 2006 року. Сума невідшкодованого ПДВ становить 2,8 млрд. грн.
Про результати перевірок та стан законності у цій сфері Генеральна прокуратура України щомісячно інформує РНБО України. Виявлено факти оформлення фіктивних зовнішньоекономічних операцій, незаконного зменшення податкових зобов’язань, протиправного застосування нульової ставки податку та інші порушення закону, внаслідок чого державі заподіюються багатомільйонні збитки.
На усунення виявлених порушень внесено 1500 приписів та подань. За документами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 600 службових осіб, відшкодовано 116 млн. грн. Заявлено 1132 позови, з яких 751 задоволено на суму 97 млн. грн. За фактами незаконного адміністрування та відшкодування ПДВ порушено 271 кримінальну справу, з яких 81 направлено до суду.
Директор ТОВ „Таймер” (м. Київ) шляхом оформлення фіктивної господарської операції на суму понад 150 млн. грн. намагався незаконно отримати відшкодування з державного бюджету понад 25 млн. грн. ПДВ. Однак привласнення державних коштів попереджено. Стосовно директора підприємства прокуратурою м. Києва порушено кримінальну справу, триває досудове слідство.
Прокуратурою Донецької області направлено до суду кримінальну справу стосовно службових осіб ТОВ НВО „Резус”, які через безтоварні операції купівлі-продажу вугілля намагалися незаконно отримати відшкодування майже 65 млн. грн. ПДВ.
Нерідко розкрадання ПДВ вчинюється за сприяння посадових осіб податкової служби. Так прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України стосовно старшого податкового ревізора-інспектора ДПІ в м. Южному Одеської області С., за фіктивною довідкою якої ТОВ „Дельта Вілмар СНД” отримало понад 5 млн. грн. бюджетного відшкодування ПДВ, тоді як підприємство фактично мало право на відшкодування лише 2,5 млн. грн.
При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням законодавства про оподаткування у 2007 році порушено 752 кримінальні справи, внесено 6,8 тис. приписів та подань, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 5,3 тис. посадових осіб, відшкодовано 511 млн. грн.
За результатами перевірки Генеральної прокуратури України в Одеській області викрито та зруйновано корупційну схему імпорту „недоукомплектованих” легкових автомобілів через приватних підприємців – фізичних осіб, яких за рішеннями судів було звільнено від сплати ПДВ. Виручка за перше півріччя 2007 року тільки одного з підприємців перевищила 723 млн. грн. У такий спосіб він ухилився від сплати понад 81 млн. грн. ПДВ.
На вимогу Генеральної прокуратури України лише упродовж 3-х днів у листопаді 2007 року здійснено митне оформлення 925 транспортних засобів у недоукомплектованому стані із повною сплатою митних платежів. Бюджет поповнено на мільйони гривень.
Викрито схеми фіктивного внесення інвестицій у вигляді автомобілів у Донецькій та Львівській областях, митного оформлення Південною регіональною митницею легкових автомобілів під виглядом вантажних, митного оформлення по заниженій вартості риби у Запорізькій області, незаконного погашення податкових векселів у Одеській області.
Забезпечення країни енергоресурсами, раціональне їх використання є одною із основних проблем нашої економіки. Перевіркою Генеральної прокуратури України встановлено, що державне майно підприємствами з газопостачання та газифікації використовується безоплатно. З вересня 2007 року не ухвалено за пропозицію НАК „Нафтогаз України” рішення щодо оформлення договорів концесії на державні газорозподільні мережі. За висновками фахівців ГоловКРУ, у разі приведення у відповідність до закону умов використання та обліку газопроводів і майна вартість державних та комунальних активів збільшиться щонайменше на 1,4 млрд. грн. Крім того, встановлення концесійної плати за державне майно газотранспортної інфраструктури, що знаходиться у користуванні, могло би забезпечити щорічні надходження до державного бюджету у розмірі понад півмільярда гривень.
Більшість відкритих акціонерних товариств з газопостачання та газифікації не виконують умови договорів у частині необхідних відрахувань, не забезпечено підтримання у належному технічному стані, поліпшення та розвиток державних газорозподільних мереж.
Так, упродовж 2002-2006 років рівень виконання зобов’язань складав: „Мелітопольгаз” – 10,3%, „Гадячгаз” – 4,8%, „Севастопольгаз” – 24,2%, „Тернопільміськгаз” – 24,3%, „Донецькміськгаз” – 41,3%, „Львівгаз” – 56,4%, „Одесагаз” – 30,9%, „Харківміськгаз” – 37,8%. Понад півтисячі кілометрів розподільних газопроводів, не переданих на баланс ВАТ „Волиньгаз”, експлуатуються цим товариством. ВАТ „Львівгаз” без обліку використовує 750 км. газопроводів.
На підприємствах АР Крим, Івано-Франківської, Полтавської, Харківської, Тернопільської, Чернігівської та інших областей аварійно-диспетчерські служби не створені, у деяких регіонах не укомплектовані необхідним обладнанням, немає відповідних фахівців. За таких умов стала можливою трагедія з вибухом в жовтні минулого року газу у житловому будинку в м. Дніпропетровську.
З метою відшкодування збитків, спричинених внаслідок вибуху, прокуратурою Дніпропетровської області за матеріалами кримінальної справи, порушеної за зазначеним фактом пред’явлено позов в інтересах Кабінету Міністрів України до ВАТ „Дніпрогаз” про відшкодування шкоди в розмірі 99 млн. грн. Судом на даний час позов ще не розглянуто.
Органами місцевого самоврядування без погодження з територіальними підрозділами Антимонопольного комітету та Державної інспекції з контролю за цінами встановлюються економічно необґрунтовані ціни і тарифи на комунальні послуги. Вказані факти мали місце у Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.
При формуванні цін на послуги підприємствами житлово-комунального господарства до тарифів безпідставно включаються не передбачені законодавством витрати. Внаслідок завищення удвічі витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії підприємством „Нікопольтеплоенерго” громадянами зайво сплачено 8 млн. грн.
За результатами прокурорських перевірок у паливно-енергетичному комплексі порушено 304 кримінальні справи, притягнуто до відповідальності 3 тис. посадових особи, відшкодовано понад 497 млн. грн. Про наявні порушення Генеральною прокуратурою поінформовано Главу держави та Прем’єр-міністра України.
Загалом при здійснення прокурорського нагляду за додержанням законодавства про бюджетну систему у 2007 році порушено 1401 кримінальну справу, розглянуто із вжиттям заходів приписів та подань 4182. За актами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 5193 посадових особи, відшкодовано понад 101 млн. грн.
Виявлено численні порушення законів у сфері державних закупівель. Поширені факти оплати за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без жодного застосування процедур закупівлі, без оприлюднення інформації в інформаційній системі, у мережі Інтернет; допуску до участі у тендері суб’єктів господарювання без ліцензії на здійснення певного виду діяльності; здійснення закупівлі в одного учасника без отримання висновку Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель; здійснення закупівель без зазначення у протоколах засідань тендерного комітету необхідної інформації щодо обрання процедури закупівлі, розміру бюджетних призначень; неправильного визначення предмету закупівлі.
За результатами перевірок органами прокуратури порушено 124 кримінальні справи, до відповідальності притягнуто 230 посадових осіб, з них 10 осіб – за вчинення корупційних діянь. Внесені Генеральною прокуратурою України приписи керівникам Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель, Тендерної палати та ТОВ „Європейське консалтингове агентство” дозволили розблокувати та прискорити процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
У 2007 році в державі приватизовано 488 об’єктів державної власності, при цьому до бюджету надійшло 2,4 млрд. грн. Водночас Генеральною прокуратурою України встановлено факти грубого порушення закону під час приватизації державних пакетів акцій ВАТ „Комсомольське рудоуправління” та ВАТ „Луганськтепловоз”, внаслідок чого держава недоотримала значні суми коштів. В інтересах держави заявлено позови про визнання договорів купівлі-продажу акцій ВАТ „Комсомольське рудоуправління” та ВАТ „Луганськтепловоз” недійсними. Щодо останнього підприємства позов задоволено, щодо іншого – розглядається судом.
Загалом у сфері приватизації порушено 255 кримінальних справ. За результатами розгляду документів прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 136 посадових осіб та відшкодовано 15,1 млн. грн.
Посилено боротьбу із порушеннями законів у банківській системі. Питання додержання законності у цій сфері обговорювалося на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України за участю керівників правоохоронних та контролюючих органів.
Внаслідок вжитих заходів минулого року органами прокуратури у банківській сфері порушено 717 кримінальних справ, з яких 501 направлено до суду, притягнуто до відповідальності 191 посадову особу.
Прокуратурою Одеської області надіслано до суду кримінальну справу стосовно службових осіб ПП „Югстройэкспо” та Комерційного банку „Мрія”, якими після ліквідації підприємства за підробленими документи відкрито рахунок в Одеській філії АКБ „Мрія” та перераховані кошти в сумі понад 50 млн. євро за нібито виконані ПП „Югстройэкспо” роботи та надані послуги.
Прокуратурою Рівненської області направлено до суду кримінальну справу стосовно службових осіб ТОВ „Фінік-Дубно”, які обманним шляхом заволоділи кредитними коштами банківської установи на суму понад 1,5 млн. грн.
Викликає занепокоєння зростання заборгованості з проблемних кредитів (прострочених та сумнівних), яка складає понад 6 млрд. грн. Набули поширення випадки надання кредитів понад встановлені ліміти, без їх належного забезпечення і вивчення платоспроможності боржників. Фактично відсутній належний відомчий контроль за цільовим використанням коштів, що призводить до суттєвого погіршення фінансового становища банків. Як наслідок, кожен десятий із зареєстрованих в Україні банків перебуває у стадії ліквідації.
Виявлено суттєві порушення закону як суб’єктами експортно-імпортних операцій, так і органами контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Загальна сума заборгованості з повернення в Україну валютних цінностей за експортно-імпортними операціями зменшилася, проте залишається значною – 8 млрд. грн. Неповернення валютної виручки підриває фінансову систему держави і негативно впливає на надходження коштів до державного бюджету.
Прокуратурою Ленінського району міста Запоріжжя порушено кримінальну справу стосовно службових осіб товариства М., якими не забезпечено повернення валютної виручки на суму понад 3 млн. євро. Триває слідство.
Однією із загроз економічній безпеці держави є непродуктивний відплив капіталу з України. Його зростання в умовах погіршення зовнішньоторговельного балансу загрожує скороченням валютних резервів країни та зниженням темпів економічного зростання.
При загальному обсязі інвестицій в Україну 26,8 млрд. дол. США, значну частину займають ввезення під виглядом інвестицій автомобілів, гральних автоматів та інших товарів без сплати ввізного мита, податків та інших платежів. Як результат бюджет країни зазнає значних втрат.
Усього у сфері зовнішньоекономічної діяльності органами прокуратури порушено 145 кримінальних справ, з яких 57 направлено до суду, відшкодовано 66 млн. грн., до відповідальності притягнуто 425 службових осіб.
Набуло значних масштабів питання боротьби з легалізацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом. Минулого року органами прокуратури порушено 139 кримінальних справ, з яких 74 направлено до суду, притягнуто до відповідальності 382 посадові особи.
На даний час судом розглядається кримінальна справа стосовно посадових осіб ТОВ „ВЗФ-Металпром” та ТОВ „ДніпроПромРесурс”, які через створені ними фіктивні підприємства здійснювали безтоварні операції з подальшою конвертацією коштів на суму понад 3,2 млн. грн., одержаних злочинним шляхом, у готівку.
Збереження та охорона навколишнього природного середовища – загальнодержавна проблема. Незадовільний стан довкілля, безгосподарне використання, забруднення, знищення природних ресурсів обумовлюють актуальність прокурорського нагляду у вказаній сфері. Прокурорами лише протягом 2007 року до суду направлено 940 кримінальних справ про екологічні злочини, за прокурорського реагування до відповідальності притягнуто понад 23 тисячі посадових осіб, відшкодовано майже 182 млн. грн.
Особлива увага приділяється нагляду за додержанням земельного законодавства. До загострення ситуації у цій сфері призводить відсутність розмежування земель державної і комунальної власності, незавершеність інвентаризації земель та її грошової оцінки, невирішення проблеми встановлення меж населених пунктів, територій природно-заповідного фонду та прибережних захисних смуг. Так, понад 17 тис. населених пунктів не мають встановлених меж, враховуючи міста Київ та Севастополь. Майже 5,4 тис. об'єктів природно-заповідного фонду на площі понад 2,1 млн. га потребують встановлення їх меж. Не винесено в натуру біля 760 тис. га прибережних захисних смуг.
Розмежовано лише 600 тис. га земель з 30 млн. га. Необхідно проінвентаризувати 3 млн. га земель населених пунктів та понад 2,7 млн. га земель несільськогосподарського призначення за їх межами. Не проведено нормативно грошової оцінки на площі майже 2,8 млн. га земель населених пунктів та більше   10 млн. га земель несільськогосподарського призначення за їх межами.
Залишається низьким рівень державного контролю у сфері використання та охорони земель. Щороку майже третина порушень, які виявляються органами земінспекції, залишаються не усунутими. Відсутня належна протидія самовільному зайняттю земель, площа таких земель становить близько 160 тис. га., не за цільовим призначенням використовується понад 8 тис. га. При цьому до органів прокуратури надсилаються матеріали про дріб’язкові порушення, чим створюється видимість ефективності роботи.
За даних обставин прокурори більш принципово стали реагувати на порушення законів у цій сфері. Ними порушено 396 кримінальних справ, з яких половину направлено до суду, опротестовано понад 5 тис. актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, до відповідальності притягнуто майже 4,5 тис. посадових осіб. За втручання прокурорів державі відшкодовано 40 млн. грн. та повернуто понад 10 тис. га земель.
Направлено до суду кримінальну справу стосовно колишнього голови Республіканського комітету з охорони пам’яток та культурної спадщини П. та його заступника З. за надання 58 незаконних дозволів на відчуження особливо цінних земель, чим державі заподіяно збитків на суму 16 млн. грн.
На сьогодні на виконання доручення Президента України Генеральною прокуратурою організовано перевірки додержання земельного законодавства та прав громадян у сфері земельних відносин.
Потенційну небезпеку становлять накопичувачі промислових відходів, експлуатація більшості з яких здійснюється з порушенням проектних рішень та правил безпеки. Більша половина сміттєзвалищ і полігонів не відповідають санітарно-екологічним нормам, працюють в режимі перевантаження. Проте на них щорічно вивозиться до 40 млн. куб. м. твердих побутових відходів. Лише 2,5 % відходів знищується на сміттєспалювальних заводах міст Києва та Дніпропетровська, які є джерелами інтенсивного забруднення атмосфери і потребують реконструкції. Через невиконання державних програм поводження з відходами упродовж десятиріч практично не утилізуються та не знешкоджуються токсичні відходи I-III класу небезпеки (накопичено близько 22 млн. тонн).
У цій сфері органами прокуратури порушено 82 кримінальні справи, з яких направлено до суду більше половини, до відповідальності притягнуто 6,7 тис. посадових осіб, відшкодовано понад 8,2 млн. грн. завданих довкіллю збитків.
Через перевантаження полігону побутові відходи з міста Житомира розміщувалися на землях сільськогосподарського призначення (площа 2 га), чим заподіяно державі 180 тис. грн. збитків. Порушену кримінальну справу розслідувано та направлено до суду.
Високий рівень забруднення поверхневих і підземних вод, неякісне очищення питної води створює загрозу здоров’ю людей та довкіллю. Щорічно у водні об’єкти скидається понад 8 млрд. куб. м. стічних вод, з яких майже чверть без будь-якого очищення. Разом із забрудненими стоками у водойми потрапляють нафтопродукти, сульфати, хлориди та інші шкідливі речовини. На сьогодні переважна більшість водопроводів не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, що сприяє бактеріальному забрудненню питної води і відповідно зростанню інфекційної захворюваності населення. Біля 230 очисних споруд потребують капітальних ремонтів та реконструкцій.
Протягом минулого року у сфері охорони водних ресурсів прокурорами порушено 102 кримінальні справи, внесено 1,3 тис. подань і приписів. За документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто понад 2,3 тис. посадових осіб, відшкодовано 12,6 млн. грн. З огляду на актуальність вказаного питання Генеральною прокуратурою України заплановано у квітні-травні цього року організувати перевірки додержання у регіонах вимог водного законодавства щодо використання та охорони вод.
У лісах держави площею майже 11 млн. га розповсюджені самовільні рубки, порушення природозберігаючих технологій заготівлі лісосировини, неналежно ведеться робота лісової охорони. Збитки, завдані лісопорушеннями за минулий рік, складають майже 23 млн. грн., з яких за рахунок винних лісовою охороною відшкодовується лише 20 відсотків.
За межі України лише державними лісогосподарськими підприємствами щороку вивозиться майже 2,5 мільйони кубометрів деревини. Розповсюджено вивезення лісоматеріалів контрабандним шляхом. Виявлено злочинні групи у Закарпатській області, які збували ліс за кордон на підставі підроблених документів про придбання лісопродукції. Приватний підприємець К. з метою легалізації лісоматеріалів та коштів, отриманих від їх продажу за кордон, неодноразово підробляла та використовувала сертифікати про їх походження. Дохід, отриманий від реалізації лісоматеріалів, здобутих злочинним шляхом, використано нею на власні потреби. За цим фактом прокуратурою області 08.05.2007 порушено кримінальну справу за ст.ст. 209 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України. Досудове слідство завершено, кримінальну справу надіслано до суду.
Усього у цій сфері минулого року порушено 477 кримінальних справ, з яких більше половини скеровано до суду. За втручання прокурорів до відповідальності притягнуто понад 3 тис. посадових осіб та повернуто державі 5,2 млн. грн.
Набули поширення порушення у сфері охорони надр. В Україні нараховується 528 нафтогазоносних родовищ, на користування якими видано спеціальні дозволи 60 підприємствам різних форм власності. Ними щорічно видобувається близько 20 млрд. куб. м газу. До складу української газотранспортної мережі входить 35 тис. км магістральних газопроводів, 122 компресорні станції та 13 підземних сховищ газу. Майже половина обсягу транспортування газу припадає на транзит. Третина газопроводів експлуатується понад 30 років, при середніх нормативних строках 20 років, 45% – мають недосконале антикорозійне покриття, що призводить до частих аварій, 60% агрегатів відпрацювали свій матеріальний ресурс.
При цьому мають місце факти незаконної видачі ліцензій на користування надрами та тяганини при їх наданні, безліцензійного видобування корисних копалин, укладення збиткових для держави договорів про спільну інвестиційну діяльність та оренду свердловин, порушення фінансово-господарської діяльності. У зв’язку з цим прокурорами порушено 182 кримінальні справі, з яких 99 направлено до суду, внесено 727 документів реагування, за якими відшкодовано державі 29 млн. грн. Лише за втручання Генеральної прокуратури України відшкодовано до бюджету 2,5 млн. грн.
В умовах інтенсивного розвитку промисловості і транспорту особливу актуальність має охорона атмосферного повітря. Щороку понад 10 тисяч промислових підприємств здійснюють близько 4,5 млн. тонн викидів шкідливих речовин у повітря. Надмірне насичення атмосфери оксидом вуглецю відбувається від викидів автотранспорту (60 % від загальної кількості викидів). Це призводить до руйнування озонового шару і підвищує вплив опромінення територій та захворюваність населення. Лише протягом 2007 року у цій сфері прокурорами порушено 23 кримінальні справи, з яких 12 направлено до суду, внесено понад 1 тис. документів реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто майже 2,3 тис. посадових осіб, відшкодовано 27 млн. грн.
Питання охорони, використання і відтворення тваринного світу були і залишаються пріоритетним напрямком прокурорського нагляду. При зниженні промислового добування риби та інших морепродуктів, кількість правопорушень, що виявляються прокуратурою, із року в рік збільшується. Лише упродовж 2007 року прокурорами порушено 240 кримінальних справ, з яких до суду направлено 187 (78%), задоволено 313 протестів, внесено 353 приписи і подання, за документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 1,1 тис. посадових осіб, відшкодовано 147 тис. грн. збитків завданих державі.
Всупереч вимогам закону у 1992–2006 роках проводилося незаконне полювання на зубрів під виглядом селекційного відстрілу. Трофеї з них у переважній більшості випадків за погодженнями обласних підрозділів Мінприроди і Держкомлісгоспу реалізовано за кордон. За втручання Генеральної прокуратури України припинено неправомірне добування цих рідкісних тварин, занесених до Червоної книги України.
Активізовано нагляд на додержанням і застосуванням законів на транспорті.
На колегії Генеральної прокуратури України, що відбулася 24.04.2007 обговорено питання додержання законів щодо забезпечення збереження вантажів, які перевозяться залізничним, автомобільним, авіаційним, водним транспортом. За результатами обговорення до Кабінету Міністрів України направлено інформацію про стан схоронності, збереження та безпеки перевезення вантажів. Керівникам Мінтрансзв’язку України, Міністерства внутрішніх справ, Укрморрічфлоту, Укрзалізниці, Державіаадміністрації, Головавтотрансінспекції внесено відповідні подання про усунення порушень закону, причин і умов що їм сприяють.
Основні зусилля прокурорів було зосереджено на таких важливих для держави і суспільства питаннях, як захист конституційних прав і свобод та інтересів держави, безпека руху та експлуатація залізничного, автомобільного, авіаційного, водного та трубопровідного транспорту, збереження вантажів, додержання законодавства про власність, законність отримання та використання бюджетних та кредитних коштів, нагляд за додержанням законів контролюючими органами та відомчими інспекціями.
Відреагувала прокуратура на надзвичайні події, які сталися останнім часом майже на всіх видах транспорту України.
Порушено і розслідуються кримінальні справи за фактом вибуху на магістральному газопроводі „Уренгой-Помари-Ужгород”; сходу швидкісного пасажирського потягу №167 сполученням Дніпропетровськ-Київ на станції Кагарлик Київської області; сходу вагонів на залізничному перегоні Ожидів-Красне у Львівської області з вантажем жовтий фосфор, який слідував з Республіки Казахстан до Республіки Польща; затоплення суден, що призвело до забруднення морського ландшафту внаслідок шторму в Керченській протоці та інші.
Так, у кримінальній справі за фактом аварії вантажного потягу на залізничному перегоні Ожидів-Красне, допитано понад 300 осіб, призначено 10 експертиз, зокрема, комплексну судово-залізнично-транспортну, хіміко-вибухо-пожежо-технічну, судово-екологічну, експертизу технічного стану вагонів-цистерн, металографічну, експертизу хімічного аналізу зразків металу з цистерн, технічну експертизу клапану, а також понад 300 судово-медичних експертиз потерпілим. За висновком комісійної судової залізнично-траспортної експертизи безпосередньою причиною аварії є технічні несправності цистерни, які призвели до її сходу з рейок. Відповідальними за технічний стан цистерн є посадові особи ТОВ „Жамбилремонтсервіс” (Республіка Казахстан). У зв’язку з цим направлено міжнародне доручення до Республіки Казахстан.
Активно проводиться досудове слідство у кримінальних справах, порушених за фактами затоплення суден та забруднення моря нафтопродуктами, паливом та сіркою в Керченській протоці. Попередньо встановлено, що розмір збитків, заподіяних довкіллю, складає 880 млн. доларів США. Їх остаточний розмір уточнюватиметься у ході досудового слідства.
Загалом транспортними прокурорами в порядку нагляду порушено 515 кримінальних справ, з яких 329 вже направлено до суду. За результатами розгляду 3595 приписів і подань до відповідальності притягнуто понад 5 тисяч службових осіб, відшкодовано 80,1 млн. гривень. Працівниками галузевого управління минулого року порушено 15 кримінальних справ.
Чорноморською транспортною прокуратурою направлено до суду кримінальну справу стосовно завідуючого складом ДП „Морський торговельний порт Южний” Б., який допустив розтрату паливно-мастильних матеріалів на суму понад 400 тис. грн.
У жовтні судом винесено вирок стосовно капітана судна у кримінальній справі за фактом затоплення у Чорному морі поблизу порту Усть-Дунайську несамохідного судна з вантажем (руда) на суму 1 млн. грн.
Прокуратурою Дніпропетровської області надіслано до суду справу стосовно учасників організованої злочинної групи у складі 11 осіб, які скоїли крадіжки феросплавної продукції в особливо великих розмірах, на суму більше 1,5 млн. грн.
Виявлені суттєві порушення вимог Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, зокрема щодо порушення процедури закупівлі товару посадовими особами з наступним безпідставним збільшенням на нього ціни.
Прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу стосовно службових осіб Придніпровської залізниці за порушення процедури закупівлі обладнання та незаконне перерахування ПІК „Трансатлантікгруп” 1 млн. гривень. Слідство триває. За подібними фактами прокуратурами областей порушено понад 20 кримінальних справ. Керівництву Укрзалізниці внесено документи прокурорського реагування.
Значно підвищено якість і результативність реагування на виявлені порушення чинного законодавства на автомобільному транспорті: у 2,2 разів більше порушено кримінальних справ, з яких 53% вже направлено до суду, за розглядом документів прокурорського реагування майже вдвічі більше притягнуто службових осіб до відповідальності та утричі більше відшкодовано коштів (6,5млн.грн).
Прокурорами реалізовано низку заходів, спрямованих на забезпечення законності, захист державних інтересів та прав громадян у сфері оборонної промисловості.
Урядом України на 65% оновлено перелік оборонних підприємств і органами прокуратури із залученням контролюючих органів вперше проведено комплексні перевірки додержання міністерствами та оборонними підприємствами законодавства про державне оборонне замовлення та утилізацію боєприпасів. За результатами порушено 3 кримінальні справи, внесено 10 документів прокурорського реагування, на підставі яких до відповідальності притягнуто 14 службових осіб.
Мають місце посадові зловживання при збереженні матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. Неналежний контроль з боку Держкомрезерву України призвів до самовільного використання та розкрадання мобрезерву на суму понад 226 млн. грн.
Триває розслідування кримінальної справи, порушеної прокуратурою Дніпропетровської області за фактом реалізації Держкомрезервом України за заниженою ціною 1500 тонн сталевих помольних куль, чим заподіяно державі збитків на суму 1,3 млн. грн.
Усього за результатами перевірок в оборонній сфері порушено 47 кримінальних справ, відшкодовано понад 100 млн. грн.
 
VІІ. Представництво інтересів громадян та держави в судах
 
Дієвою формою захисту прав і свобод громадянина та інтересів держави є представництво прокуратурою їх інтересів у суді.
У 2007 році судами задоволено майже 82 тис. позовів, пред’явлених прокурорами. За їх майновими вимогами стягнуто понад 1,1 млрд. грн., у тому числі у порядку цивільного судочинства – 82,1 млн. грн., господарського – 680,5 млн. грн., адміністративного – 347,6 млн. грн.
Всього за апеляційними та касаційними поданнями прокурорів скасовано 1,5 тис. незаконних судових рішень, що дозволило попередити втрати з державного бюджету понад 1 млрд. гривень.
Право прокурора на захист у суді інтересів громадянина визначені Конституцією України та Законом України „Про прокуратуру” і чітко обмежено випадками представництва певної категорії громадян, а саме: людей похилого віку, дітей, малозабезпечених осіб та інших громадян, неспроможних захистити свої права в суді. На користь саме цих незахищених верств населення за позовами прокурорів стягнуто понад 45 млн. грн. За прокурорського втручання поновлено житлові, соціальні та майнові права понад 5 тисяч підлітків.
Значна увага приділяється захисту прав громадян на отримання заробітної плати. За позовами прокурорів щодо захисту конституційного права громадян на оплату праці стягнуто 30 млн. грн.
Судами задоволено понад 10 тис. позовів прокурорів про стягнення сум на користь органів та фондів соціальної спрямованості, за якими стягнуто 202 млн. грн. Наприклад, за позовом прокурора Дзержинського району м. Кривого Рогу в інтересах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття з ВАТ „Лемкар” стягнуто 109 тис. грн.
При розгляді в судовому порядку позовів членів постраждалих сімей та утриманців шахтарів, які загинули внаслідок аварії на ОП „Шахта ім. О.Ф.Засядько” у листопаді-грудні 2007 року, прокурори шляхом вступу в такі справи сприяли розгляду і задоволенню судами 40 позовів, пов’язаних з встановленням юридичних фактів сумісного проживання чи перебування у фактичних шлюбних відносинах із загиблими, спори між близькими та рідними для одержання права на отримання страхових виплат тощо.
Активно використовували свої повноваження прокурори щодо захисту майнових інтересів держави. Загалом заявлено понад 67 тисяч позовів, за результатами розгляду яких вимоги задоволено на суму 1 млрд. грн. Так, за позовом Генеральної прокуратури України в інтересах держави в особі Міністерства палива та енергетики господарським судом м. Києва визнано недійсними укладені ЗАТ „Укртатнафта” контракти з іноземними підприємствами, якими передбачалось внесення до статутного фонду цього товариства векселів, які в подальшому не були погашені. В доход держави повернуто акції загальною вартістю понад 65 млн. дол. США (350 млн. грн.).
З метою відшкодування збитків, спричинених внаслідок вибуху в жовтні минулого року газу у житловому будинку в м. Дніпропетровську прокуратурою Дніпропетровської області за матеріалами кримінальної справи, порушеної за зазначеним фактом, пред’явлено позов в інтересах Кабінету Міністрів України до ВАТ „Дніпрогаз” про відшкодування шкоди в розмірі 99 млн. грн. Судом на даний час позов не розглянуто.
Пріоритетними є питання стягнення сум до бюджету та оподаткування. Кількість позовів заявлених до суду збільшилося на 22,7%, за наслідками розгляду яких стягнуто 626 млн. грн., що у 2,5 рази більше ніж у попередньому році. За касаційними скаргами Генеральної прокуратури та прокуратури Житомирської області Вищим адміністративним судом скасовано незаконні судові рішення, за якими ТОВ „Акцепт” та „Креатин” могли безпідставно отримати з державного бюджету майже 560 млн. грн. як бюджетне відшкодування з ПДВ.
Принципово вживалися заходи до скасування незаконних судових рішень у справах, пов’язаних з розмитненням товарів, що імпортуються в Україну. Протягом минулого року органами прокуратури виявлено 72 судових рішення у справах зазначеної категорії, з яких 47 уже оскаржено. Прокурорами було забезпечено участь при розгляді 31 справи за позовами інших осіб. За участю Генеральної прокуратури Вищим адміністративним судом України переглянуто справу за позовом АТЗТ „Артемівський м’ясокомбінат” і підприємства „Nordik Finance Limited” до Донецької митниці та відвернуто стягнення 3,3 млн. грн. ввізного мита.
Прокурорами активно застосовувалися цивільно-правові заходів з метою витребування і повернення земельних ділянок з незаконного володіння, у тому числі звільнення самовільно зайнятих земель. Протягом 2007 року прокурорами заявлено до суду понад 7 тис. позовів з питань земельних відносин, за результатами розгляду яких державі та територіальним громадам повернуто        8 тис. га землі. Особлива увага приділялась захисту державних інтересів шляхом пред’явлення позовів про визнання нечинними рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі щодо зміни цільового призначення землі, прийнятих з порушенням закону. Таких позовів було заявлено майже 500.
За втручання Генеральної прокуратури України попереджено незаконне вилучення із володіння держави земельних ділянок лісового фонду у Київській області загальною площею понад 153 га, які безпідставно були передані в оренду на 49 років об’єднанням громадян та товариству з обмеженою відповідальністю „Васильківщина-XXI”. За позовами прокуратури Житомирської області попереджено незаконне надання у власність та користування 156 га землі водного фонду та сільськогосподарського призначення, виділених за рішеннями органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. За позовом прокурора АР Крим судом визнано не чинним рішення міськради щодо затвердження меж смт. Массандра, на підставі якого з користування Національного інституту винограду та вина „Магарач” незаконно вилучено земельні ділянки загальною площею 33 га, які переведено до земель запасу ради та в подальшому надано у власність окремим громадянам.
З метою запобігання втратам державних коштів прокурори активно застосовували дієву форму представництва, як вступ у справи, порушені за позовами інших осіб. У поточному році здійснено представництво у розгляді 12 тис. таких справ, завдяки чому не допущено незаконне стягнення державних коштів на суму 2,3 млрд. грн. Зокрема Генеральною прокуратурою здійснено вступ у Вищому господарському суді у справу за позовом ТОВ „Судова компанія „Південьзовнішсерсвіс” до Державного підприємства „Енергоатом” в особі Запорізької електростанції про стягнення 71 млн. грн. Вищим господарським судом за участю Генеральної прокуратури судові рішення, якими з державного підприємства безпідставно було стягнуто заборгованість у сумі більше 71 млн. грн., скасовано, справу направлено на новий розгляд.
Органами прокуратури вживалися заходи щодо захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень. За проведеними перевірками встановлено численні факти порушень органами державної виконавчої служби, іншими службовими особами підприємств, установ, організацій вимог чинного законодавства при виконанні судових рішень.
За їх результатами порушено 264 кримінальні справи, з яких 184 вже спрямовано до суду. Задоволено понад 3,7 тис. приписів, подань та протестів прокурорів. Притягнуто до відповідальності більше 700 посадових осіб, з них 364 – органів державної виконавчої служби.
Генеральна прокуратура України запобігла незаконному списанню бюджетних коштів в особливо великих розмірах за підробленими документами. Зокрема, з метою злочинного заволодіння бюджетними коштами шахрайським способом невстановленими особами підроблено документи та ініційовано відкриття виконавчого провадження по стягненню з Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України на користь ТОВ “Профіт-Груп” (м. Київ) неіснуючої заборгованості у розмірі 42,8 млн. грн. По цьому факту Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу, у якій проводиться досудове слідство.
За фактом службової недбалості службових осіб ДВС Херсонської області та ВАТ „Кредобанк”, які не вжили заходів до виконання рішення суду про стягнення на користь держави в особі Нововоронцовської податкової інспекції Херсонської області з приватного підприємця коштів, чим завдано збитки державі в сумі      463,7 тис. грн., прокуратурою Херсонської області  розслідувано та спрямовано до суду  кримінальну справу.
Службові особи Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах приватного підприємця, у ході примусового виконання наказу господарського суду Житомирської області про стягнення з нього в доход держави вартості поставлених  товарів у розмірі майже 587 тис. грн., не наклали арешт на розрахункові рахунки боржника, внаслідок чого, в доход держави не стягнуто вказані кошти. Кримінальну справу прокуратурою міста Житомира розслідувано і направлено до суду.
Вжито низку заходів реагування, у т.ч. кримінально-правового характеру, до службових осіб підприємств, установ, організацій, які вчиняли правопорушення при виконанні судових рішень. Прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу за фактом вчинення розтрати арештованого державним виконавцем майна  ТОВ „Сигма” на загальну суму 900 тис. грн., яке було передано на відповідне зберігання директору товариства. Досудове слідство у справі триває.
Не залишається поза увагою органів прокуратури і питання додержання закону службовими особами органів державної виконавчої служби.
За фактом неналежного виконання державними виконавцями ДВС Головного управління юстиції у Львівській області своїх службових обов’язків, які незаконно відкрили виконавче провадження та стягнули з рахунку ДАТ „Львівські авіалінії” кошти у розмірі 314 тис.грн.,  що спричинило тяжкі наслідки прокуратурою Львівської області порушена та розслідується кримінальна справа.
Начальник відділу ДВС Прилуцького міського управління юстиції в Чернігівській області Шимко В.Г. незаконно зняв арешт з нерухомого майна підприємця, який скориставшись цим, реалізував приміщення магазину за 385 тис. грн., не погасивши при цьому борги по виконавчих документах на суму близько 200 тис. грн. За вироком Шимко В.Г. засуджено до 5 років позбавлення волі та із застосуванням  іспитового строку на 1 рік.
В порядку запобігання поширенню такого явища як „рейдерство” органами прокуратури вживались заходи і на стадії виконання судових рішень.
Генеральною прокуратурою України за результатами проведеної перевірки щодо „рейдерського” захоплення ВАТ „Дніпрофарм” (м. Дніпропетровськ) порушено кримінальну справу стосовно осіб, причетних до незаконного заволодіння майном цього товариства вартістю понад 13 млн. грн., у т.ч. державних виконавців. Розслідування кримінальної справи здійснюється прокуратурою Запорізької області.
Принципово реагували прокурори стосовно суддів, які допустили порушення процесуального законодавства при постановленні рішень, пов’язаних з вирішенням спорів з ознаками „рейдерства”. Усього за результатами прокурорських перевірок прокуратурами областей минулого року ініціювалося питання про відповідальність майже 50 суддів. Натомість це питання залишається актуальним і вимагає дієвого та постійного реагування прокурорів на порушення законів з боку суддів.
 
VІІІ. Стан законності у Збройних силах та військових
формуваннях
 
Упродовж 2007 року у військових формуваннях держави зареєстровано 1036 злочинів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого. Кількість тяжких та особливо тяжких злочинів зменшилася до 327, проте їх питома вага у загальній структурі зареєстрованих зросла з 30% до 31,6%.
Кількість військових злочинів зменшилася на 3% (з 523 до 508), у тому числі пов'язаних із ухиленням від військової служби (-16%), заволодінням військовим майном (-11%). На рівні 2006 року залишилася кількість злочинів, пов’язаних із порушенням статутних правил взаємовідносин, перевищенням владних повноважень. Зросли на 10% злочини з ознаками корупції (з 187 до 205). Їх питома вага в загальній кількості злочинів становить майже 20%.
У Збройних Силах України, на підприємствах, в установах і організаціях Міністерства оборони України у 2007 році зареєстровано 780 злочинів, що на 13% менше, ніж у минулому, з них у внутрішніх військах МВС України – 43 (+5%), у тому числі тяжких та особливо тяжких, у військах Державної прикордонної служби України 140 злочинів (+18%), у тому числі тяжких та особливо тяжких на 61% (з 18 до 29) за рахунок збільшення злочинів загальнокримінальної спрямованості та пов`язаних із корупцією, у військах та органах Служби безпеки України – 25 злочинів проти 36 у 2006 році (за рахунок зменшення з 29 до 19 злочинів загальнокримінальної спрямованості), у тому числі тяжких та особливо тяжких з 17 до 15.
Криміногенну ситуацію у військах значною мірою визначає рівень правопорядку серед командного складу військових формувань. Із 950 осіб, які вчинили злочини у 2007 році, більше половини – це командири, начальники та військовослужбовці за контрактом.
Сума матеріальних збитків, завданих державі злочинними діями, становить 12,7 млн. грн. У ході слідства відшкодовано майже 4 млн. грн.
Діяльність органів військової прокуратури у 2007 році була спрямована на виявлення злочинів у військових формуваннях, захист інтересів військовослужбовців і держави.
Органами військової прокуратури закінчено провадженням більше 1100 кримінальних справ, з них 93% направлено до суду з обвинувальним висновком, у тому числі кожну четверту – про злочини у сфері економіки та кожну шосту – з ознаками корупційних діянь.
Розслідувано низку складних і актуальних кримінальних справ, у тому числі стосовно начальника 81 Центру забезпечення пальним Південного оперативного командування та інших осіб, які викрали паливно-мастильні матеріали і кошти на загальну суму понад 14 мільйонів гривень.
Військовими прокуратурами у взаємодії з органами Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, органів військового управління розкрито злочини про викрадення зі сховища військової частини А-2091 двох виробів 9М-36-1; вбивство працівником СБУ громадянина Степаненка Є.О.; загибель у навчальному центрі „Десна” рядового Рибки О.В.
Направлено до суду кримінальну справу по Скнилівській трагедії, стосовно 4-х генералів – керівників Військово-Повітряних Сил, яка налічує 119 томів, а обвинувальний висновок більше, ніж на 500 аркушах. З матеріалами справи ознайомлювалися понад 600 потерпілих.
Завершено розслідування резонансних справ стосовно співробітників Служби безпеки України. Зокрема направлено до військового суду Київського гарнізону  кримінальну справу стосовно начальника 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області за ч. 3 ст. 424 КК України щодо незаконної реалізації за заниженими цінами речових доказів (374 цистерни з нафтопродуктами) у одній із кримінальних справ, чим спричинено державі збитків на суму 15 млн. 567 тис. грн.
Військовим судом Одеського гарнізону до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади керівного складу в правоохоронних органах строком на 2 роки та позбавленням військового звання „майор” 08.11.2007 засуджено Кузнєцова О.Л. – колишнього заступника начальника відділу Департаменту інформаційного забезпечення та управління оперативно-службовою діяльністю Служби безпеки України, який у вересні 2004 року, зловживаючи службовим становищем, викрав із комп’ютерної Центральної бази даних Служби безпеки цілком таємну інформацію у кількості понад  2,3 млн. документів, яку в подальшому розголосив стороннім особам.
Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа стосовно посадових осіб фінансово-економічної служби 129 зенітно-ракетного полку, які незаконно нараховували грошове забезпечення собі та звільненим військовослужбовцям і викрали понад 700 тисяч гривень бюджетних коштів.
Здійснюючи конституційну функцію підтримання державного обвинувачення, військові прокурори взяли участь у розгляді 1862 кримінальних справ.
Завдяки послідовній та принциповій позиції державного обвинувача засуджено до 6 років позбавлення волі заступника Командувача 43 ракетної армії з озброєння генерал-майора Бушуєва В.М, який у групі з підлеглими реалізував за заниженими цінами військове майно, спричинивши збитки державі на загальну суму 4 млн. грн.
Внаслідок підвищення якості досудового слідства та підтримання державного обвинувачення відмічається суттєве зменшення кількості виправданих (з 11 до 5) осіб.
Покращився стан касаційної практики військових прокурорів, судами задоволено  12 касаційних подань з 22 (55%).  Разом з тим, потребує поліпшення апеляційна практика. У минулому році задоволено лише  15 апеляцій прокурорів із 39 (38%).
Військовими прокурорами приділялася посилена увага нагляду за додержанням конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави.
За наслідками прокурорських перевірок порушено 665 кримінальних справ, з яких 546 (82%) направлено до суду, 23 – за підслідністю та лише 8 закрито.
За результатами розгляду внесених військовими прокурорами актів реагування відшкодовано збитків, коштів  та соціальних виплат на суму 54,8 млн. грн., з яких 17,8 млн. грн. до бюджету.
При здійснені наглядових перевірок з питань захисту конституційних прав громадян і свобод громадян військовими прокурорами порушено 219 кримінальних справ, відшкодовано 20,5 млн. грн.
У сфері захисту економічних інтересів держави  порушено 243 кримінальних справи, з них 169 (з урахуванням справ минулих років) – направлено до суду.
З метою усунення порушень законів  щодо збереження зброї, боєприпасів, вибухових речовин та їх утилізації, цільового використання бюджетних коштів внесені подання керівництву Міністерства оборони та Збройних Сил, які розглянуті із вжиттям відповідних заходів.
До суду військовими прокурорами направлено понад 300 протоколів про вчинення корупційних правопорушень. Із розглянутих судами закрито лише 7 адміністративних справ, по інших винні притягнуті до відповідальності.
Так, на підставі протоколу військової прокуратури Харківського гарнізону судом притягнуто до адміністративної відповідальності командира військової частини полковника Сербу П.Г. за використання підлеглих для ремонту квартири.
Заявлено більше 4 тисяч позовів. Реально виконано судових рішень на суму понад 92 мільйони гривень, у тому числі у січні минулого року на виконання рішення суду за позовом військового прокурора Південного регіону України приватне підприємство „Будмонтаж” передало Міністерству оборони України       71 квартиру вартістю 6,2 млн. грн.
За втручання Генеральної прокуратури України призупинено рішення Ялтинської міської ради, винесене на підставі підробленого листа Міністра оборони України у грудні 2007 року, щодо припинення права державному підприємству Міністерства оборони України „Центральний військовий санаторій „Ялтинський” користування земельною ділянкою понад 16 га на користь комерційних структур.
Разом з тим, незважаючи на вжиті заходи, службовими особами Міністерства оборони та Збройних Сил допускаються численні порушення законодавства щодо використання земель оборони, вилучення та передачі земельних ділянок військових містечок місцевим органам влади та суб’єктам підприємницької діяльності.
Загалом ефективність прокурорсько-слідчої діяльності військових прокурорів минулого року покращилася. Проблемні питання у здійсненні нагляду за додержанням законів у Збройних Силах та інших військових формуваннях постійно перебувають на контролі у керівництва Генеральної прокуратури України.
 
           Стан законності в державі та результати роботи органів прокуратури у 2007 році розглянуто 26 січня 2008 року на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України за участю Голів Комітетів Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Швеця В.Д., правової політики – Міщенка С.Г., боротьби з організованою злочинністю і корупцією – Калєтніка І.Г., першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Кармазіна Ю.А.
         Колегією дано об’єктивну оцінку проблемам наглядової роботи, визначено пріоритетні завдання та конкретні заходи, спрямовані на удосконалення та підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності. Розроблено Програму дій органів прокуратури України на І півріччя 2008 року, яку схвалено Генеральним прокурором України та надіслано Президенту України.
 
 
Генеральна прокуратура України

кількість переглядів: 7043
Пошук